Objavljeno 14. marca 2007

V otvoritvi se lahko pojavijo knjižbe razreda 4 in 7. Da nam ni potrebno brisati vsake knjižbe posebej lahko z desnim gumbom na miški označimo prvo in zadnjo knjižbo, potem …

Objavljeno 14. marca 2007

V primerih ko imate na deviznem kontu kot devizne zneske samo evre, lahko pred zaključkom leta izklopite konto da ni več devizni (to storite kar v kontnem planu tako da …

Objavljeno 11. decembra 2006

Časovna blokada: V program smo vrnili generalno časovno blokado (kot je bila že v GK dos), kar pomeni da program dovoli knjižiti 4 mesece v naslednjem letu, ne glede na …

Objavljeno 14. novembra 2006

Program glede na obdobje ponuja vnos zneskov v SIT, oziroma EUR. Če knjižimo dogodek z obdobjem 2006 vnašamo znesek v SIT, če pa knjižimo v obdobje 2007 vnašamo zneske v …

Objavljeno 22. septembra 2006

V verziji 2.24 z dne 22.09.2006 lahko v kontem planu spreminjamo barve. V šifrantu kontega plana v meniju 5.1. zgoraj desno pritisnemo gumb barve, obkljukamo parameter in izberemo kakšne barve …