Objavljeno 30. decembra 2005

V programu Plače v verziji 8.60.7 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in davka na bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje …

Objavljeno 20. decembra 2005

NOVA LESTVICA ZA DOHODNINO V verziji programa Plače 8.60.4 z dne 20.12.2005 je narejen popravek lestvice za Dohodnino in splošne olajšave. Program bo samodejno popravil lestvico za dohodnino in splošno …

Objavljeno 12. decembra 2005

– V-8.59.6 (24.11.2005): Popravljen izpis Obrazca-1A, da se na obrazec zapiše 3-mestna šifra delovnega mesta iz novega AJPES-ovega šifranta delovnih mest. Šifre je potrebno nastaviti v šifrantu delovnih mest (menu …

Objavljeno 11. novembra 2005

V verziji programa 8.58.2. Z DNE 10.11.2005 je popravljeno, da se pri šifrantu delovnih mest za Šifro DM za OBR-1A lahko vnese 7-mesta alfa-numerična šifra kot je to predpisano v …

Objavljeno 8. novembra 2005

V verziji programa 8.59.1 z dne 08.11.2005 je pri pripravi obrazcev in XML datotek dodano kreiranje XML datotek za obrazce za DURS. V XML datoteke ze zapišejo REK-1 obrazci in …

Objavljeno 11. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.4 z dne 11.10.2005 je v meniju 1.6.D. narejen popravek pri pripravi podatkov za Zbirni center. V novi verziji program poleg šifre namena in namena nakazila za …

Objavljeno 4. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.2 z dne 04.10.2005 v meniju 1.5.2. med obrazci dodan še Obrazec ZAP-STRU/L. Ta obrazec se tudi zapiše v XML datoteko za oddajo preko AJPES spletne strani. …

1 10 11 12