Objavljeno 20. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.8 z dne 20.03.2006 so narejeni popravki pri formiranju XML datotek za REK-1 obrazce za uvoz preko spletnega portala EDavki. V tej verziji je tudi …

Objavljeno 14. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.7 z dne 14.03.2006 so narejeni popravki za obrazce REK-1 za dohodke izplačane zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto. Za vse invalide nad predpisano kvoto je …

Objavljeno 9. marca 2006

V verziji 8.62.6. z dne 09.03.2006 je popravljen izpis Obrazca-3 za regres za leto 2006. Popravljena je tudi XML datoteka za oddajo obrazca preko spletne strani AJPES-a. V verziji 8.62.5. …

Objavljeno 20. februarja 2006

V verziji 8.62.2. z dne 17.2.2006 je v meniju 4.D. Izpis obrazcev iz shranjenih plač kjer lahko naredimo izpis starih obrazcev tudi kadar imamo v obračunu že oziroma še vnešen …

Objavljeno 31. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.8 z dne 31.01.2006 je v menuju 2.B.5. narejen Servisni popravek višine premij KDPZ zaradi napake pri preračunu premij za delavce v 1. in 2. premijskem …

Objavljeno 26. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.7 z dne 26.01.2006 je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.816 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% …

Objavljeno 23. januarja 2006

V programu plače verzija 8.61.6 z dne 23.01.2006 je v menuju 4.7.1. Prenos plač v obrazec dohodnine dodano, da se lahko na strani Dohodki za VIROPR, VIRSPR nastavijo vrste dohodkov …

Objavljeno 5. januarja 2006

V plačah v verziji 8.60.9 z dne 04.01.2006 je popravljen obrazec Rek-1 in Priloga-11 (plačilne liste za zaposlene pri zasebnikih). Popravki glede zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto so zaenkrat samo …

Objavljeno 30. decembra 2005

V programu Plače v verziji 8.60.7 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in davka na bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje …

Objavljeno 20. decembra 2005

NOVA LESTVICA ZA DOHODNINO V verziji programa Plače 8.60.4 z dne 20.12.2005 je narejen popravek lestvice za Dohodnino in splošne olajšave. Program bo samodejno popravil lestvico za dohodnino in splošno …