Objavljeno 26. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.7 z dne 26.01.2006 je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.816 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% …

Objavljeno 23. januarja 2006

V programu plače verzija 8.61.6 z dne 23.01.2006 je v menuju 4.7.1. Prenos plač v obrazec dohodnine dodano, da se lahko na strani Dohodki za VIROPR, VIRSPR nastavijo vrste dohodkov …

Objavljeno 5. januarja 2006

V plačah v verziji 8.60.9 z dne 04.01.2006 je popravljen obrazec Rek-1 in Priloga-11 (plačilne liste za zaposlene pri zasebnikih). Popravki glede zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto so zaenkrat samo …

Objavljeno 30. decembra 2005

V programu Plače v verziji 8.60.7 z dne 30.12.2005 so narejeni popravki za izračun dohodnine in davka na bruto plače za leto 2006. Ob menjavi verzije program samodejno naredi naslednje …

Objavljeno 20. decembra 2005

NOVA LESTVICA ZA DOHODNINO V verziji programa Plače 8.60.4 z dne 20.12.2005 je narejen popravek lestvice za Dohodnino in splošne olajšave. Program bo samodejno popravil lestvico za dohodnino in splošno …

Objavljeno 12. decembra 2005

– V-8.59.6 (24.11.2005): Popravljen izpis Obrazca-1A, da se na obrazec zapiše 3-mestna šifra delovnega mesta iz novega AJPES-ovega šifranta delovnih mest. Šifre je potrebno nastaviti v šifrantu delovnih mest (menu …

Objavljeno 11. novembra 2005

V verziji programa 8.58.2. Z DNE 10.11.2005 je popravljeno, da se pri šifrantu delovnih mest za Šifro DM za OBR-1A lahko vnese 7-mesta alfa-numerična šifra kot je to predpisano v …

Objavljeno 8. novembra 2005

V verziji programa 8.59.1 z dne 08.11.2005 je pri pripravi obrazcev in XML datotek dodano kreiranje XML datotek za obrazce za DURS. V XML datoteke ze zapišejo REK-1 obrazci in …

Objavljeno 11. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.4 z dne 11.10.2005 je v meniju 1.6.D. narejen popravek pri pripravi podatkov za Zbirni center. V novi verziji program poleg šifre namena in namena nakazila za …

Objavljeno 4. oktobra 2005

V verziji programa 8.58.2 z dne 04.10.2005 v meniju 1.5.2. med obrazci dodan še Obrazec ZAP-STRU/L. Ta obrazec se tudi zapiše v XML datoteko za oddajo preko AJPES spletne strani. …

1 12 13 14