Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.   Objavljeno 31. …

Objavljeno 25. aprila 2023

25.4.2023: MJU je 24.4.2023 objavil nov oziroma osvežen Katalog FDMN (19.4.2023). Posledično smo pripravili verzijo programa Plače (datum 25.4.2023), ki vam preko menija 5.F.A, osvežen Katalog FDMN zapiše v šifrant Delovnih …

Objavljeno 24. marca 2023

Na podlagi Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (REK-O), ki velja za izplačila od 1. aprila 2023 dalje, smo pripravili spremembe v programu in ustrezna navodila.

Objavljeno 9. februarja 2023

V Vasco novicah februar 2023 je bila objava, da od 01.01.2023 velja nov Katalog delovnih mest za Javni sektor. Prevzem novega kataloga oziroma šifranta DM ste izvedli preko menija 5.F.A …

Objavljeno 18. januarja 2023

V skladu s pojasnili ZZZS-ja glede uporabe dejanskih in ne več normiranih ur za izračun Osnove za nadomestila za refundacije, smo pripravili spremenjena navodila.

Objavljeno 7. decembra 2022

V prilogi smo pripravili navodila za poračun izplačil interesnih dejavnosti, DSP, Varstvo vozačev za oktober 2022.

Objavljeno 14. novembra 2022

14.11.2022: Pri poročanju poračuna regresa na ISPAP je bila napaka in so se vrednosti poročale napačno. Nekateri ste imeli težave že pri sami oddaji, drugim bodo datoteko verjetno zavrnili naknadno. Napaka …

Objavljeno 30. septembra 2022

Na podlagi dopisov pristojnih ministrstev ter Modre zavarovalnice, ste bili seznanjeni, da je slednja pripravila vse potrebne podatke za poračun premij KAD. Posledično v programu Plač ni nobenega poračuna. Edina …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa Vlade RS o plačilu stavke izhaja, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za …

1 2 3 14