Objavljeno 24. marca 2017

Pri plači za mesec marec 2017 (izplačilo aprila 2017) se višina premije KDPZ spremeni glede na starost javnega uslužbenca na dan 31.12.2016. Preračun premij se bo izvedel na podlagi podatka …

Objavljeno 24. januarja 2017

V zadnjem obdobju je bilo zaznati veliko povpraševanja po Plačilni listi v tujem jeziku. Največ zanimanja je bilo za angleški in nemški prevod plačilne liste. Posledično smo se angažirali in …

Objavljeno 17. januarja 2017

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske …

Objavljeno 23. decembra 2016

Pripravili smo krajša navodila o spremembah v programu Plače za leto 2017. Nova dohodninska lestvica in višina olajšav, Spremenjena shema REK obrazcev, Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017.


Notice: Undefined index: extension in /home/webhosting/www.vasco.si/wp-content/themes/vasco/archive.php on line 76
Objavljeno 5. oktobra 2016

Seznam vseh najnovejših popravkov in sprememb v programu Plače za javni sektor.

Objavljeno 3. marca 2016

Pripravili smo obširna navodila za oddajo M1, M2, M3 in M12 obrazcev preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala.

Objavljeno 13. avgusta 2014

Osvežena navodila za poročanje ISPAP ter Kadrovskega Načrta na portal Ajpes.

Objavljeno 10. marca 2014

REK-1 Glede na dejstvo, da nas po 1.1.2014 čaka veliko sprememb pri poročanju REK-1 obrazca, vas bomo na tem mestu obveščali o najpomembnejših novostih s tega področja ter potrebnih ukrepih …

Objavljeno 6. marca 2014

Pripravili smo navodila za poračun 3/4 odprave nesorazmerja in izračun obresti v javnem sektorju. Na spodnjih povezavah najdete vso potrebno dokumentacijo v zvezi z načinom poračuna, izpisi, pripravo podatkov ter …

Objavljeno 19. februarja 2014

Novosti, kot je plačevanje prispevkov od Razlike do minimalne place, nova shema REK-1 obrazca, novi prispevki za zdravstveno zavarovanje na podlagi ZZVZZ-M v honorarjih, nova shema REK-2 obrazca, bodo na …

1 2 3 7