Objavljeno 27. junija 2024

Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice JS Na podlagi sprejetega Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, …

Objavljeno 8. marca 2024

V nadaljevanju smo pripravili kratka navodila za prevzem sprememb na temo spremenjenega tolmačenja ZZZS glede najvišjega nadomestila za refundacijo.

Objavljeno 16. februarja 2024

Skladno s spremenjeno zakonodajo glede obračuna plač za napotene delavce od 1. januarja 2024, smo pripravili kratka navodila. Navodila so prilagojena zadnjim informacijam na to temo in se močno razlikujejo …

Objavljeno 2. februarja 2024

V luči novega Obveznega zdravstvenega prispevka smo za program Plače pripravili kratka pojasnila: Izjeme katerim se OZP ne obračuna, prevzem plačevanja OZP v breme delodajalca-boniteta, OPSVZ in OZP, dodajanje OZP …

Objavljeno 31. januarja 2024

  Na podlagi sprememb ZPIZ-2N smo pripravili navodila za program AVHW ter dva praktična primera. Spremembe veljajo za izplačila od 1. februarja 2024 dalje.

Objavljeno 19. decembra 2023

V luči ukinitve oziroma preoblikovanja Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je potrebno za plačo za mesec december, pobrisati obstoječe zneske odtegljajev. Za hitrejše brisanje smo pripravili pripomoček in kratka navodila. Vsa navodila …

Objavljeno 8. septembra 2023

Zakonodajalec je v ZIUOPZP zapisal dodatni Začasni ukrep povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu. Posledično smo dopolnili program Plače in Navodila.   Objavljeno 31. …

Objavljeno 25. aprila 2023

25.4.2023: MJU je 24.4.2023 objavil nov oziroma osvežen Katalog FDMN (19.4.2023). Posledično smo pripravili verzijo programa Plače (datum 25.4.2023), ki vam preko menija 5.F.A, osvežen Katalog FDMN zapiše v šifrant Delovnih …

1 2 3 15