Objavljeno 10. avgusta 2020

Za obračun oskrbnin JULIJ 2020 smo pripravili dodatna navodila in pripomoček za lažjo postavitev parametrov na čas pred posebnostmi zaradi COVID-19 virusa. Navodila si najprej dobro preberite, šele potem se …

Objavljeno 31. marca 2020

Obračun prehrane v programu SOLAW v kolikor ne uporabljate zunanjih aplikacij (eAsistent, Lopolis), deluje tako, da na podlagi vnesenih prijav in odjav na prehrano izračuna znesek prehrane za določeno obdobje. …

Objavljeno 30. marca 2020

Pripravili smo natančna navodila za obračun oskrbnin (Vrtec) v času epidemije Korona virusa (Covid-19). Priporočamo, da si jih dobro preberete in obvezno zamenjate verzijo programa, ki mora biti z datumom …

Objavljeno 14. februarja 2018

Sporočamo vam, da smo program SOLAW-VRTEC dopolnili po dodatnih zahtevah Mestne občine Ljubljana. Da bi lahko uporabili dopolnjene izpise morate zamenjati verzijo programa SOLAW-VRTEC. Verzija, ki vsebuje dopolnjene izpise nosi …

Objavljeno 11. januarja 2018

Glede na podane dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana smo v programu SOLAW-VRTEC dopolnili že obstoječe izpise. V obstoječih izpisih so dodani dodatni stolpci in seštevki podatkov, ki se nanašajo na …

Objavljeno 27. marca 2017

Ministrstvo za finance je pred dnevi vsem proračunskih uporabnikom poslalo dopis oz. vabilo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov …

Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo …

Objavljeno 4. julija 2012

NOVO: V kolikor ste že naredili obračun z včerajšnjo ali današnjo verzijo (pred 13.30 uro), morate ponovno zamenjati verzijo in ponoviti obračun, ker program pri obračunu in poračunu ni upošteval …

Objavljeno 24. avgusta 2011

Na internetu je dostopna nova verzija programa SOLAW. Ta omogoča kreiranje datoteke za masovni uvoz v MŠŠ portal. Uporabniki šolskega dela programa izdelavo datoteke in navodila najdete v meniju 2.3.5. …

Objavljeno 7. oktobra 2010

V skladu z zahtevami MŠŠ smo vam pripravili izpis subvencionirane prehrane učencev. Navodila si preberite na spodnji povezavi.

1 2 3 5