Objavljeno 8. marca 2021

Zaradi lažjega poročanja financerjem, predvsem občinam, ki morajo poročati ministrstvu koliko je poračuna za čas ko je bil vrtec zaprt zaradi CORONA virusa, smo na izpisu specifikacije poračuna za občine …

Objavljeno 10. avgusta 2020

Za obračun oskrbnin JULIJ 2020 smo pripravili dodatna navodila in pripomoček za lažjo postavitev parametrov na čas pred posebnostmi zaradi COVID-19 virusa. Navodila si najprej dobro preberite, šele potem se …

Objavljeno 31. marca 2020

Obračun prehrane v programu SOLAW v kolikor ne uporabljate zunanjih aplikacij (eAsistent, Lopolis), deluje tako, da na podlagi vnesenih prijav in odjav na prehrano izračuna znesek prehrane za določeno obdobje. …

Objavljeno 30. marca 2020

Pripravili smo natančna navodila za obračun oskrbnin (Vrtec) v času epidemije Korona virusa (Covid-19). Priporočamo, da si jih dobro preberete in obvezno zamenjate verzijo programa, ki mora biti z datumom …

Objavljeno 14. februarja 2018

Sporočamo vam, da smo program SOLAW-VRTEC dopolnili po dodatnih zahtevah Mestne občine Ljubljana. Da bi lahko uporabili dopolnjene izpise morate zamenjati verzijo programa SOLAW-VRTEC. Verzija, ki vsebuje dopolnjene izpise nosi …

Objavljeno 11. januarja 2018

Glede na podane dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana smo v programu SOLAW-VRTEC dopolnili že obstoječe izpise. V obstoječih izpisih so dodani dodatni stolpci in seštevki podatkov, ki se nanašajo na …

Objavljeno 27. marca 2017

Ministrstvo za finance je pred dnevi vsem proračunskih uporabnikom poslalo dopis oz. vabilo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov …

Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo …

Objavljeno 4. julija 2012

NOVO: V kolikor ste že naredili obračun z včerajšnjo ali današnjo verzijo (pred 13.30 uro), morate ponovno zamenjati verzijo in ponoviti obračun, ker program pri obračunu in poračunu ni upošteval …

Objavljeno 24. avgusta 2011

Na internetu je dostopna nova verzija programa SOLAW. Ta omogoča kreiranje datoteke za masovni uvoz v MŠŠ portal. Uporabniki šolskega dela programa izdelavo datoteke in navodila najdete v meniju 2.3.5. …

1 2 3 5