Objavljeno 10. julija 2008

Dodali smo izpis obdobja na položnici pri programu v primeru vpisa/izpisa sredi meseca

Objavljeno 10. julija 2008

Na željo kar nekaj uporabnikov je v meniju 5.2.D dodan zbirnik za vrtec

Objavljeno 3. oktobra 2007

Tudi v programu SOLAW imate sedaj možnost tiskanja grafičnih oblik računov z ali brez posebne položnice. V meniju 2.9.C. ‘Oblikovanje računov’ si kreirate oblike s klikom na gumb ‘Osnovne nastavitve’. …

Objavljeno 4. septembra 2007

Prenovili smo meni 2.7. ‘Prehrana Storitve Razredi’, kjer vnašate storitve za obračun celemu razredu oz. več razredom hkrati. Do tega menija dostopate lahko tudi preko menija 2.1. ‘Prehrana učenci’ s …

Objavljeno 17. julija 2007

Vzgojno leto se zaključuje. Septembra boste kreirali nove skupine in mogoče vam bodo spodnje funkcije v pomoč: v meniju 5.5.6 lahko celotno skupino prerazporedite v drugo. V kolikor boste vnesli …

Objavljeno 13. julija 2007

Šolsko leto se je zaključilo in nekateri ste že začeli pripravljati podatke za novo. Seveda je tu kar nekaj dela, od vnosa novih otrok, do prestavitve v višji razred že …

Objavljeno 5. julija 2007

V programu VRTEC so dodane grafične oblike računov z ali brez posebne položnice. V meniju 5.6.9. Nastavitve izpisa računa jih kreirate z gumbom ‘Osnovne nastavitve’. Program vam oblikuje tri osnovne …

Objavljeno 29. maja 2007

Dolgo pričakovani obračun zamudnih obresti je narejen tudi v programu VRTEC. Najdete ga v meniju 5.3.A., »Obračun obresti«. Začnete tako, da vnesete obrestne mere in stopnje v meniju 5.1.E. Predlagamo, …

Objavljeno 22. maja 2007

Verjetno že veste in uporabljate izpis dolgov in perplačil na izpisu posebnih položnic. Nekateri od vas ste želeli, da se dolgovi samo izpišejo, ne pa prišetejejo k skupnemu znesku. Ravno …

Objavljeno 21. maja 2007

Opomini imajo v SOLAW programu novo obleko. Po novem jih najdete v meniju 2.3.3. Najprej jih generirate s tipko F2-Pripravi. Opomine, katere ne želite poslati, z F7-brišete enega ali z …