Objavljeno 24. septembra 2008

Kako pravilno obračunati in vnesti podatke za te otroke smo vam pripravili navodilo. Več v prilogi

Objavljeno 2. septembra 2008

Novo šolsko leto se je že začelo. Učenci so razporejeni v razrede prav tako jih morate uskladiti tudi v programu. To naredimo na sledeči način: – Preko povezave LoPolis. Tisti …

Objavljeno 18. avgusta 2008

Javni sektor se vključuje v sistem direktnih obremenitev (DB) preko UJP. Način in struktura za pošiljanje podatkov sta identična kot sta bila do sedaj za tiste uporabnike kateri ste pošiljali …

Objavljeno 10. julija 2008

Dodali smo izpis obdobja na položnici pri programu v primeru vpisa/izpisa sredi meseca

Objavljeno 10. julija 2008

Na željo kar nekaj uporabnikov je v meniju 5.2.D dodan zbirnik za vrtec

Objavljeno 3. oktobra 2007

Tudi v programu SOLAW imate sedaj možnost tiskanja grafičnih oblik računov z ali brez posebne položnice. V meniju 2.9.C. ‘Oblikovanje računov’ si kreirate oblike s klikom na gumb ‘Osnovne nastavitve’. …

Objavljeno 4. septembra 2007

Prenovili smo meni 2.7. ‘Prehrana Storitve Razredi’, kjer vnašate storitve za obračun celemu razredu oz. več razredom hkrati. Do tega menija dostopate lahko tudi preko menija 2.1. ‘Prehrana učenci’ s …

Objavljeno 17. julija 2007

Vzgojno leto se zaključuje. Septembra boste kreirali nove skupine in mogoče vam bodo spodnje funkcije v pomoč: v meniju 5.5.6 lahko celotno skupino prerazporedite v drugo. V kolikor boste vnesli …

Objavljeno 13. julija 2007

Šolsko leto se je zaključilo in nekateri ste že začeli pripravljati podatke za novo. Seveda je tu kar nekaj dela, od vnosa novih otrok, do prestavitve v višji razred že …

Objavljeno 5. julija 2007

V programu VRTEC so dodane grafične oblike računov z ali brez posebne položnice. V meniju 5.6.9. Nastavitve izpisa računa jih kreirate z gumbom ‘Osnovne nastavitve’. Program vam oblikuje tri osnovne …