Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo …

Objavljeno 4. julija 2012

NOVO: V kolikor ste že naredili obračun z včerajšnjo ali današnjo verzijo (pred 13.30 uro), morate ponovno zamenjati verzijo in ponoviti obračun, ker program pri obračunu in poračunu ni upošteval …

Objavljeno 24. avgusta 2011

Na internetu je dostopna nova verzija programa SOLAW. Ta omogoča kreiranje datoteke za masovni uvoz v MŠŠ portal. Uporabniki šolskega dela programa izdelavo datoteke in navodila najdete v meniju 2.3.5. …

Objavljeno 7. oktobra 2010

V skladu z zahtevami MŠŠ smo vam pripravili izpis subvencionirane prehrane učencev. Navodila si preberite na spodnji povezavi.

Objavljeno 7. oktobra 2010

Napisali smo nekaj navodil za prijave in odjave prehrane iz Lopolisa, dodajanje prijav in odjav na prehrano enemu ali več razredom in dodatne izpise za spremljavo evidence. Na povezavah spodaj …

Objavljeno 6. septembra 2010

Nova verzija programa z dopolnitvami zaradi novega zakona vam je že na voljo na internetu. Da bi zagotovili ustrezne evidence, pravilen obračun in poročanje na MŠŠ, je bilo v programu …

Objavljeno 31. marca 2010

SOLAW V SOLAW programu lahko blokado obdobij naredite v meniju 4.3.B. Na 1. zavihku lahko blokirate vnos in popravljanje računov. Na drugem pa vnos in popravljanje plačil.  S tipko F2 naredite …

Objavljeno 23. julija 2009

VRTEC – Prenos oskrbnine v breme MŠŠ v primeru odhoda/izpis prvega otroka iz vrtca

Objavljeno 1. aprila 2009

V programu so že popravljene naslednje stvari: – Na vpisni maski sta dodana dva dodatna podatka: o Starostno obdobje: podatek je namenjen določitvi starostnega obdobja (I starostno 1-3 leta, II …

Objavljeno 26. februarja 2009

V karticah otrok je po novem narejen izpis kartic od do datuma. Kartica se izpiše tako, da se stanje na datum "od datuma" izpiše kot komulativni znesek v dobro ali …