Objavljeno 7. oktobra 2010

V skladu z zahtevami MŠŠ smo vam pripravili izpis subvencionirane prehrane učencev. Navodila si preberite na spodnji povezavi.

Objavljeno 7. oktobra 2010

Napisali smo nekaj navodil za prijave in odjave prehrane iz Lopolisa, dodajanje prijav in odjav na prehrano enemu ali več razredom in dodatne izpise za spremljavo evidence. Na povezavah spodaj …

Objavljeno 6. septembra 2010

Nova verzija programa z dopolnitvami zaradi novega zakona vam je že na voljo na internetu. Da bi zagotovili ustrezne evidence, pravilen obračun in poročanje na MŠŠ, je bilo v programu …

Objavljeno 31. marca 2010

SOLAW V SOLAW programu lahko blokado obdobij naredite v meniju 4.3.B. Na 1. zavihku lahko blokirate vnos in popravljanje računov. Na drugem pa vnos in popravljanje plačil.  S tipko F2 naredite …

Objavljeno 23. julija 2009

VRTEC – Prenos oskrbnine v breme MŠŠ v primeru odhoda/izpis prvega otroka iz vrtca

Objavljeno 1. aprila 2009

V programu so že popravljene naslednje stvari: – Na vpisni maski sta dodana dva dodatna podatka: o Starostno obdobje: podatek je namenjen določitvi starostnega obdobja (I starostno 1-3 leta, II …

Objavljeno 26. februarja 2009

V karticah otrok je po novem narejen izpis kartic od do datuma. Kartica se izpiše tako, da se stanje na datum "od datuma" izpiše kot komulativni znesek v dobro ali …

Objavljeno 24. septembra 2008

Kako pravilno obračunati in vnesti podatke za te otroke smo vam pripravili navodilo. Več v prilogi

Objavljeno 2. septembra 2008

Novo šolsko leto se je že začelo. Učenci so razporejeni v razrede prav tako jih morate uskladiti tudi v programu. To naredimo na sledeči način: – Preko povezave LoPolis. Tisti …

Objavljeno 18. avgusta 2008

Javni sektor se vključuje v sistem direktnih obremenitev (DB) preko UJP. Način in struktura za pošiljanje podatkov sta identična kot sta bila do sedaj za tiste uporabnike kateri ste pošiljali …