Objavljeno 21. januarja 2019

Zaradi spremembe pravil davčnega potrjevanja računov s strani FURS (več si lahko preberete na sledeči povezavi v uradnih Vprašanjih in odgovorih FURS- vprašanje 315), smo v verzijah programov Fakturiranje (tudi …

Objavljeno 27. marca 2017

Ministrstvo za finance je pred dnevi vsem proračunskih uporabnikom poslalo dopis oz. vabilo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov …

Objavljeno 26. januarja 2017

Storitev E2P podjetja ZZI d.o.o. omogoča izstavljanje računov elektronsko, dostavijo pa se v eNabiralnike ali klasične poštne nabiralnike. V kolikor prejemnik dokumentov ne prejema elektronsko, sistem samodejno pošlje dokumente v …

Objavljeno 7. decembra 2016

Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 405-624/2016-1 dne 5.12.2016 z naslovom »Uvedba novega obrazca UPN s QR kodo«. Predvidoma bo obrazec UPN s QR kodo na voljo …

Objavljeno 19. oktobra 2016

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo zajemal celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos …

Objavljeno 5. oktobra 2015

V Vasco novicah OKTOBER 2015 smo že pisali, da je prišlo do nekaj sprememb pri pošiljanju e-računov zaradi katerih morate zamenjati verzijo programa z zadnjo aktualno. V skladu s priročnikom …

Objavljeno 13. maja 2014

B2B program rešuje vsakodnevne težave z naročanjem blaga na relaciji kupec – dobavitelj. Preprost sistem naročanja, pregled dobaviteljevih artiklov in cen in elektronsko pošiljanje naročil. Deluje povsem samostojno in neodvisno …

Objavljeno 14. februarja 2014

Program vam omogoča:  vnos šifranta storitev in kupcev, izdaja storitvenih gotovinskih računov (paragonov), tisk računov na A4 ali POS tiskalnike, popravljanje kupca ali načina plačila, vsi potrebni davčni izpisi, izpis …

Objavljeno 11. junija 2013

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki stopi v veljavo 1.7.2013 …

Objavljeno 9. novembra 2011

V sklopu aplikacije Vasco.web smo pripravili modul Fakturiranje.web, preko katerega lahko stranka računovodskega servisa izdaja domače in tuje račune brez dobavnic, predračune, avanse in dobropise. Pregleduje neplačane ali plačane fakture …