Objavljeno 19. oktobra 2016

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo zajemal celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos …

Objavljeno 5. oktobra 2015

V Vasco novicah OKTOBER 2015 smo že pisali, da je prišlo do nekaj sprememb pri pošiljanju e-računov zaradi katerih morate zamenjati verzijo programa z zadnjo aktualno. V skladu s priročnikom …

Objavljeno 13. maja 2014

B2B program rešuje vsakodnevne težave z naročanjem blaga na relaciji kupec – dobavitelj. Preprost sistem naročanja, pregled dobaviteljevih artiklov in cen in elektronsko pošiljanje naročil. Deluje povsem samostojno in neodvisno …

Objavljeno 14. februarja 2014

Program vam omogoča:  vnos šifranta storitev in kupcev, izdaja storitvenih gotovinskih računov (paragonov), tisk računov na A4 ali POS tiskalnike, popravljanje kupca ali načina plačila, vsi potrebni davčni izpisi, izpis …

Objavljeno 11. junija 2013

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki stopi v veljavo 1.7.2013 …

Objavljeno 9. novembra 2011

V sklopu aplikacije Vasco.web smo pripravili modul Fakturiranje.web, preko katerega lahko stranka računovodskega servisa izdaja domače in tuje račune brez dobavnic, predračune, avanse in dobropise. Pregleduje neplačane ali plačane fakture …

Objavljeno 27. maja 2010

V programu Fakturiranje je mogoče aktivirati posebno preračunavanje DDV za potrebe »malega popravila« pri prodaji preko paragonskih blokov. Malo popravilo je aktualno za vse prodajalne/servise koles, čevljarje in šivilje saj …

Objavljeno 24. decembra 2007

V verziji FAW V-12.5.0, 24.12.2007 je dodana možnost uvoza zapisnika o spremembi cene iz excela. V excelu morata biti vsaj dva stolpca šifra artikla in nova cena. Program pred uvozom …

Objavljeno 14. maja 2007

Ta popravek velja za tiste, ki spremljate prejeto in izdano embalažo. Pri zaključevanju leta z starejšimi verzijami je lahko prišlo do napake stanja pri embalaži. Napaka je odpravljena, v kolikor …

Objavljeno 2. februarja 2007

Za poročanje intrastat je letos nekaj sprememb. Po novem se statistična in fakturna vrednost poročata v 2 decimalkah, neto masa in količina v dodatni merski enoti pa na 3 decimalke. …