Objavljeno 2. februarja 2018

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 79/17 z dne 28.12.2017) prinaša nekaj novih rubrik …

Objavljeno 1. februarja 2018

Za namen obračuna Stavke je na voljo VP18 (B090) Stavka – kršitev kolektivne pogodbe. V primeru obračuna Stavke kot neplačane, imate na voljo VP463 (N040) Stavka – neplačana odsotnost. Obvezno …

Objavljeno 24. januarja 2018

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 80/17 z dne 29.12.2017, se od 1. januarja 2018 uporablja nova lestvica KDPZ. …

Objavljeno 27. decembra 2017

Za vsa izplačila za Delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1. januarja 2018 dalje, je nova višina Najnižje osnove za plačilo prispevkov 855,72 EUR. Znesek izhaja iz izračuna …

Objavljeno 27. decembra 2017

Na spletni strani FURS-a je bilo 12.12.2017 objavljeno »Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018«. V osnovi se dohodninska lestvica ni spremenila, sprememba je le pri …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na portalu eDavki je bila 11.12.2017 ob 11:51:19 objavljena sledeča novica. »Oddaja podatkov VIR.VDC bo na portalu eDavki omogočena od četrtka, 14.12.2017 dalje.« https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=1283 Obrazec Vir-VDC boste pripravili, obvezno prekontrolirali …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne …

Objavljeno 16. novembra 2017

Na podlagi 14. člena ZVOP-1, ki v 2. odstavku navaja: »Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo …

Objavljeno 18. oktobra 2017

S 1.10.2016 je ZZZS preko sistema e-VEM omogočil elektronsko oddajo refundacijskega zahtevka za nadomestilo plač. Elektronsko vlaganje je prostovoljno. Oddaja Zahtevka je po novem mogoča z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na …

Objavljeno 20. septembra 2017

V Uradnem listu RS, št. 46/2017 dne 29.8.2017 je bil objavljen Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki nalaga odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda …