Objavljeno 23. decembra 2016

Pripravili smo krajša navodila o spremembah v programu Plače za leto 2017. Nova dohodninska lestvica in višina olajšav, Spremenjena shema REK obrazcev, Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017.


Notice: Undefined index: extension in /home/webhosting/www.vasco.si/wp-content/themes/vasco/archive.php on line 76
Objavljeno 5. oktobra 2016

Seznam vseh najnovejših popravkov in sprememb v programu Plače za javni sektor.

Objavljeno 3. marca 2016

Pripravili smo obširna navodila za oddajo M1, M2, M3 in M12 obrazcev preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala.

Objavljeno 13. avgusta 2014

Osvežena navodila za poročanje ISPAP ter Kadrovskega Načrta na portal Ajpes.

Objavljeno 10. marca 2014

REK-1 Glede na dejstvo, da nas po 1.1.2014 čaka veliko sprememb pri poročanju REK-1 obrazca, vas bomo na tem mestu obveščali o najpomembnejših novostih s tega področja ter potrebnih ukrepih …

Objavljeno 6. marca 2014

Pripravili smo navodila za poračun 3/4 odprave nesorazmerja in izračun obresti v javnem sektorju. Na spodnjih povezavah najdete vso potrebno dokumentacijo v zvezi z načinom poračuna, izpisi, pripravo podatkov ter …

Objavljeno 19. februarja 2014

Novosti, kot je plačevanje prispevkov od Razlike do minimalne place, nova shema REK-1 obrazca, novi prispevki za zdravstveno zavarovanje na podlagi ZZVZZ-M v honorarjih, nova shema REK-2 obrazca, bodo na …

Objavljeno 23. junija 2013

V skladu z objavo Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) ter Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v …

Objavljeno 29. aprila 2013

Na podlagi objave ZUTD-A v Uradnem listu št. 21/2013 z dne 13.3.2013 in predvsem 39. clena tega zakona (prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti) smo v program Place/PlaceKe/PlaceLt vgradili …

Objavljeno 24. aprila 2013

V podjetju Vasco d.o.o. smo vam pripravili kratka navodila za izplačilo poračuna regresa (VP 401) ter pripadajočih zamudnih obresti (VP 540).