Objavljeno 15. decembra 2017

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne …

Objavljeno 16. novembra 2017

Na podlagi 14. člena ZVOP-1, ki v 2. odstavku navaja: »Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo …

Objavljeno 18. oktobra 2017

S 1.10.2016 je ZZZS preko sistema e-VEM omogočil elektronsko oddajo refundacijskega zahtevka za nadomestilo plač. Elektronsko vlaganje je prostovoljno. Oddaja Zahtevka je po novem mogoča z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na …

Objavljeno 20. septembra 2017

V Uradnem listu RS, št. 46/2017 dne 29.8.2017 je bil objavljen Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki nalaga odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda …

Objavljeno 24. marca 2017

Pri plači za mesec marec 2017 (izplačilo aprila 2017) se višina premije KDPZ spremeni glede na starost javnega uslužbenca na dan 31.12.2016. Preračun premij se bo izvedel na podlagi podatka …

Objavljeno 24. januarja 2017

V zadnjem obdobju je bilo zaznati veliko povpraševanja po Plačilni listi v tujem jeziku. Največ zanimanja je bilo za angleški in nemški prevod plačilne liste. Posledično smo se angažirali in …

Objavljeno 17. januarja 2017

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske …

Objavljeno 23. decembra 2016

Pripravili smo krajša navodila o spremembah v programu Plače za leto 2017. Nova dohodninska lestvica in višina olajšav, Spremenjena shema REK obrazcev, Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017.


Notice: Undefined index: extension in /home/webhosting/www.vasco.si/wp-content/themes/vasco/archive.php on line 76
Objavljeno 5. oktobra 2016

Seznam vseh najnovejših popravkov in sprememb v programu Plače za javni sektor.

Objavljeno 3. marca 2016

Pripravili smo obširna navodila za oddajo M1, M2, M3 in M12 obrazcev preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala.