Objavljeno 27. decembra 2017

Za vsa izplačila za Delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1. januarja 2018 dalje, je nova višina Najnižje osnove za plačilo prispevkov 855,72 EUR. Znesek izhaja iz izračuna …

Objavljeno 27. decembra 2017

Na spletni strani FURS-a je bilo 12.12.2017 objavljeno »Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018«. V osnovi se dohodninska lestvica ni spremenila, sprememba je le pri …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na portalu eDavki je bila 11.12.2017 ob 11:51:19 objavljena sledeča novica. »Oddaja podatkov VIR.VDC bo na portalu eDavki omogočena od četrtka, 14.12.2017 dalje.« https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=1283 Obrazec Vir-VDC boste pripravili, obvezno prekontrolirali …

Objavljeno 15. decembra 2017

Na podlagi 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% zadnje znane povprečne mesečne …

Objavljeno 16. novembra 2017

Na podlagi 14. člena ZVOP-1, ki v 2. odstavku navaja: »Pri prenosu občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo …

Objavljeno 18. oktobra 2017

S 1.10.2016 je ZZZS preko sistema e-VEM omogočil elektronsko oddajo refundacijskega zahtevka za nadomestilo plač. Elektronsko vlaganje je prostovoljno. Oddaja Zahtevka je po novem mogoča z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na …

Objavljeno 20. septembra 2017

V Uradnem listu RS, št. 46/2017 dne 29.8.2017 je bil objavljen Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki nalaga odpravo anomalij do vključno 26. plačnega razreda …

Objavljeno 24. marca 2017

Pri plači za mesec marec 2017 (izplačilo aprila 2017) se višina premije KDPZ spremeni glede na starost javnega uslužbenca na dan 31.12.2016. Preračun premij se bo izvedel na podlagi podatka …

Objavljeno 24. januarja 2017

V zadnjem obdobju je bilo zaznati veliko povpraševanja po Plačilni listi v tujem jeziku. Največ zanimanja je bilo za angleški in nemški prevod plačilne liste. Posledično smo se angažirali in …

Objavljeno 17. januarja 2017

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske …