Objavljeno 18. januarja 2023

V skladu s pojasnili ZZZS-ja glede uporabe dejanskih in ne več normiranih ur za izračun Osnove za nadomestila za refundacije, smo pripravili spremenjena navodila.

Objavljeno 7. decembra 2022

V prilogi smo pripravili navodila za poračun izplačil interesnih dejavnosti, DSP, Varstvo vozačev za oktober 2022.

Objavljeno 14. novembra 2022

14.11.2022: Pri poročanju poračuna regresa na ISPAP je bila napaka in so se vrednosti poročale napačno. Nekateri ste imeli težave že pri sami oddaji, drugim bodo datoteko verjetno zavrnili naknadno. Napaka …

Objavljeno 30. septembra 2022

Na podlagi dopisov pristojnih ministrstev ter Modre zavarovalnice, ste bili seznanjeni, da je slednja pripravila vse potrebne podatke za poračun premij KAD. Posledično v programu Plač ni nobenega poračuna. Edina …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa Vlade RS o plačilu stavke izhaja, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače za …

Objavljeno 2. avgusta 2022

Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list št. 103/22 dne 29.7.2022, se od 1. januarja 2022 uporablja nova lestvica KDPZ. Sprememba …

Objavljeno 25. marca 2022

Objavljamo navodila za obračun delovne uspešnosti zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti s šifro D070 kot odgovor na dopis MIZŠ, številka 6030-8/2022/1, datuma 3.3.2022.

Objavljeno 24. marca 2022

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Uradni list številka 39/2022 ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero …