Objavljeno 11. julija 2006

– V-8.63.4 (25.04.2006): Popravek pri XML datoteki za Sistem Plač za Javni Sektor. – V-8.63.5 (05.05.2006): Pri pripravi XML datoteke za SPJS dodano preverjanje po XSD shemi. – V-8.63.6 (12.05.2006): …

Objavljeno 19. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.4.4. z dne 25.04.2006 je v menuju 1.6.E. XML datoteka za plače za javni sektor popravljeno formiranje XML datoteke. Pri pripravi datoteke moramo nastaviti 5-mestno …

Objavljeno 14. aprila 2006

V programu Plače v verziji 8.63.2. z dne 14.4.2006 je popravljen izpis obrazca M4, da se obrazec lahko izpiše z A3-laserskim ali A3-brizgalnim tiskalnikom na predtiskan M4 obrazec za ročni …

Objavljeno 28. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.63.0 z dne 28.03.2006 so narejeni popravki in prilagoditve za izračun plač direktorjev javnih zavodov po Sistemu Plač za Javni Sektor (SPJS). Določeni popravki se …

Objavljeno 20. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.8 z dne 20.03.2006 so narejeni popravki pri formiranju XML datotek za REK-1 obrazce za uvoz preko spletnega portala EDavki. V tej verziji je tudi …

Objavljeno 14. marca 2006

V programu Plače v verziji 8.62.7 z dne 14.03.2006 so narejeni popravki za obrazce REK-1 za dohodke izplačane zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto. Za vse invalide nad predpisano kvoto je …

Objavljeno 9. marca 2006

V verziji 8.62.6. z dne 09.03.2006 je popravljen izpis Obrazca-3 za regres za leto 2006. Popravljena je tudi XML datoteka za oddajo obrazca preko spletne strani AJPES-a. V verziji 8.62.5. …

Objavljeno 20. februarja 2006

V verziji 8.62.2. z dne 17.2.2006 je v meniju 4.D. Izpis obrazcev iz shranjenih plač kjer lahko naredimo izpis starih obrazcev tudi kadar imamo v obračunu že oziroma še vnešen …

Objavljeno 31. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.8 z dne 31.01.2006 je v menuju 2.B.5. narejen Servisni popravek višine premij KDPZ zaradi napake pri preračunu premij za delavce v 1. in 2. premijskem …

Objavljeno 26. januarja 2006

V programu Plače verzija 8.61.7 z dne 26.01.2006 je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini 4.816 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% …