Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Plače JS)

Objavljeno 31. avgusta 2021

31.8.2021: Dodana navodila za AVGUST 2021.

6.7.2021: Izračun prevoza na delo na podlagi mesečna karte ima vgrajen limit »davčne meje«. Če ima delavec vneseno mesečno karto, bo program pod »VP560 Mesečna karta« izračunal celotno vrednost karte. Istočasno bo izračunal »davčno mejo« mesečne karte in znesek nad uredbo zapisal pod »VP489 (I031) Mesečna vozovnica nad uredbo« ter posledično obračunal prispevke in dohodnino.

23.6.2021: Na podlagi dodatnega pojasnila MJU, številka 0100-299/2021/5, smo prilagodili izračun prevoza na delo na podlagi kilometrine. Program po novem zaokrožuje število kilometrov na polne kilometre, kot navaja pojasnilo. Za pravilen izračun potrebujete novo verzijo programa Plače (verzija datuma 23.6.2021 ali novejša) in osvežene formule preko menija 5.F.A.

9.6.2021: V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, smo pripravili spremembe v programu Plače za izračun Prevoza na delo na podlagi kilometrine.