Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Plače JS)

Objavljeno 9. junija 2021

V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, smo pripravili spremembe v programu Plače za izračun Prevoza na delo na podlagi kilometrine.