Oblikovanje in priprava temeljnice za prenos v glavno knjigo.

1.8.2. Nalogi pregled na zaslon 1.B.1. Oblikovanje temeljnice