Meni je namenjen neposrednemu uvoz prevzemnic v program. Navodila in strukturo posreduje tehnična podpora.

1.5.8. Pregled odjave konsignacijskega blaga 1.6. Seznam prevzemnic po DDV