Vnaša se poljubne opombe vezane na izbranega delavca.

Priloge Pooblastila