Registracija delovnega časa brez uporabe NFC za mDan

Sama logika registracije delovnega časa je enaka kot v spletni aplikaciji eDan. S prihodom na delovno mesto delavec iz možnih dogodkov izbere ustreznega. Program ponudi uro začetka, katero delavec potrdi oziroma ustrezno prilagodi (če mu pravice to dopuščajo).

Po potrditvi dogodka delavec na začetnem ekranu vidi trenutno aktiven dogodek, v grafu pa se nalaga časovnica dogodkov današnjega dne.

mdan_zacetni_zaslon2

Ko dogodek začnemo se na začetnem zaslonu pojavita še gumba »Zaključi delo« in »Odmor«.

Delavec ima možnost, da odmor vknjiži na koncu ob zaključku dne. V tem primeru gumba za odmor ne bi uporabili. Ko pa odmor evidentiramo ob dejanskem nastanku dogodka, kliknemo na gumb Odmor. Program nam zopet ponudi trenutni čas, ki ga potrdimo. Ko se delavec vrne iz odmora ponovno izbere dogodek, ki se je odvijal pred nastankom odmora, npr. Redno delo ali nek nov dogodek, ki se bo odvijal po Odmoru.

mdan_zacetek_odmor

S klikom na gumb »Zaključi delo« zaključimo dogodek na koncu dneva. Ob zaključku nam program ponudi še opcijo za vknjižbo odmora. Ure odmora program vzame iz predhodno nastavljenega urnika.

mdan_zakljucek

V primeru, da smo odmor vknjižili že med delavnikom, nam ponovne vknjižbe na tem mestu ne ponudi in le še potrdimo zaključek dne.

V splošnem velja, da gumb Zaključi delo uporabimo le na koncu delavnika za zaključek dneva, sicer pa vsak na novo začet dogodek tudi zaključi predhodni dogodek. Zato dogodkov med delavnikom ni potrebno zaključevati.

 

Navodila za delavca Registracija delovnega časa z uporabo NFC za mDan