K.1.3. Stopnja izobrazbe

Program že privzeto vsebuje šifrant stopenj izobrazbe. Vsaki stopnji lahko dodelimo tudi število dni dopusta, ki pripada določeni izobrazbi. Ta podatek se lahko uporabi pri izračunu letnega dopusta. Stopnja izobrazbe se lahko določi tudi na delovnem mestu kot zahtevana stopnja, oziroma pri vnosu izobrazbe na delavcu.

K.1.4. Standardne klasifikacije poklicev (SKP-08)

Šifrant privzeto ne vsebuje podatkov, s klikom na gumb Prenos z interneta se prenesejo uradni podatki (če obstaja dostop do interneta). Možen je tudi ročni vnos podatkov preko gumba F2 in popravljanje obstoječih podatkov.

K.1.5. Poklicne in strokovne izobrazbe

Šifrant privzeto ne vsebuje podatkov, s klikom na gumb Prenos z interneta se prenesejo uradni podatki (če obstaja dostop do interneta). Možen je tudi ročni vnos podatkov preko gumba F2 in popravljanje obstoječih podatkov.

K.1.6. Nacionalne poklicne klasifikacije

Šifrant privzeto ne vsebuje podatkov, s klikom na gumb Prenos z interneta se prenesejo uradni podatki (če obstaja dostop do interneta). Možen je tudi ročni vnos podatkov preko gumba F2 in popravljanje obstoječih podatkov.

K.1.7. Klasifikacije šol

Tukaj vnos preko interneta ni možen in je potrebno ročno vnesti šifrant klasifikacij šol.

K.1.8.1. Vrsta izobrazbe (KLASIUS – SRV)

Šifrant privzeto ne vsebuje podatkov, s klikom na gumb Prenos z interneta se prenesejo uradni podatki (če obstaja dostop do interneta). Možen je tudi ročni vnos podatkov preko gumba F2 in popravljanje obstoječih podatkov

K.1.8.2 Področje izobrazbe (KLASIUS-P-16)

Šifrant privzeto ne vsebuje podatkov, s klikom na gumb Prenos z interneta se prenesejo uradni podatki (če obstaja dostop do interneta). Možen je tudi ročni vnos podatkov preko gumba F2 in popravljanje obstoječih podatkov

K.1.9. Poštne številke

Če so bile poštne številke predhodno že vnesene v programu PLACE, so te številke tudi v tem šifrantu. S klikom na gumb Prenos z interneta si lahko uradni šifrant tudi samodejno prenesemo. Pri tem velja opozorilo, da ob uvozu program prepiše obstoječe šifre poštnih številk (ročno vnesene).

K.1.A. Statusi

V ta šifrant si lahko vnesemo status zaposlenega, npr. zaposlitev za določen čas, nedoločen čas, itd.

K.1.2. Delovna mesta K.1.B. Listine