Delo

V meniju se prikazuje vso opravljeno delo, ki ga je zaposleni opravil in vnesel v program. Vneseno delo v ta meni je tudi osnova za pripravo obračuna konec meseca. Evidenca dela je prikazana v kronološkem zaporedju in vsak zaposleni vidi le svoje vneseno delo, nadrejeni oziroma vodje, pa imajo na voljo tudi pregled dela vseh zaposlenih. Hierarhijo zaposlenih določate v meniju Uporabniki.

evi_delo_seznam

V meniju je na voljo tudi iskalnik po seznamu vnesenega dela, ter prikaz opomb z vnesenega dela v spodnjem delu ekrana. Preglednica vnesenega dela je v celoti nastavljiva (vrstni red prikaza podatkov, zaporedje stolpcev,…).

Preko gumba Dodaj dodajate novo delo, ki ga trenutno opravljate za stranko. Odpre se vam nova vnosna maska:

evi_delo_vnos

Program avtomatsko ponudi današnji datum in trenutni čas (Od) oziroma uro od zadnjega zaključenega dela v tekočem dnevu (v kolikor smo v tem dnevu delo že vnašali). Vpišete Partnerja iz šifranta, po vpisu pa se vam na desni strani okna pojavijo opravila, ki jih je potrebno opraviti za izbranega partnerja. Program pokaže vsa zapadla opravila, ter opravilo tekočega meseca. V kolikor ste se trenutno lotili dela iz opravila, lahko na desni obkljukate opcijo »V delu« in program vam samodejno prepiše šifro artikla na levo stran. V primeru, da vnašate delo, ki nima veze z opravili, šifro artikla vpišete sami. Glede na tip zaračunavanja artikla, vam program ponudi tudi možnost vpisa količine oziroma trajanja. Na tej točki lahko vnos dela shranite, se lotite dela, ki ste ga vnesli v program, vnos pa ima trenutno status nezaključenega dela in je na seznamu tudi drugače obarvano.

evi_delo_nezakljuceno

Ko z delom zaključite, se vrnete v program, kliknete na popravljanje nezaključenega dela in vpišete uro zaključka v polje »Do:«. V kolikor zaključujete delo opravila, na desni strani poiščete opravilo, ki je trenutno v delu in kliknete na Zaključeno, ter vpišete uro zaključka v polje »Do:«.

Pri zaključevanju dela je možno vpisati tudi opombo, ki se izpisuje na seznamu evidence dela ter pri obračunu. Lahko vnesemo tudi opombo, ki se bo izpisala kot dodaten opis artikla na končnem računu.

V primeru, da pričnemo z opravljanjem drugega dela sredi nezaključenega trenutnega dela, lahko trenutno delo damo na pavzo in ga nadaljujemo kasneje. To uredimo preko gumba:

evi_delo_pavzapng

Delo, ki je na pavzi, bo obarvano z rumeno,

evi_delo_na_pavzi

Delo zaključimo po enakem postopku kot je opisano zgoraj.

Na vrhu seznama evidence imamo še gumbe Prikaži današnji dan, Prikaži moja opravila, Prikaži moje delo in Dodaj enkratno opravilo.

evi_delo_gumbi

Prikaži današnji dan  vam na seznamu evidence dela prikaže le delo, ki ste ga vnesli na današnji dan.

Prikaži moja opravila vam prikaže seznam vseh opravil za vse vaše stranke, kjer ste določeni kot skrbnik in imate vneseno opravilo.

Prikaži moje delo vam prikaže koledar delovnega časa, s prikazom vaše evidence dela po času, vključno z morebitnimi odsotnostmi v tednu.

evi_delo_koledar

Dodaj enkratno opravilo hitri vnos enkratnega opravila za določenega partnerja za določen dan.

 

eEVIDENCA Potrjevanje odsotnosti