Podmeni Vnos poskrbi, da v eFA vnesete dobavnico in tako odknjižite zalogo iz skladišča. Znotraj podmenija obstajajo sledeči zavihki:

Zavihek Dobavnica:

efa_dobavnice_vnos

 • Številka: sestavljena je iz zaporedne številke ter pike in letnice ki sta obvezen podatek. Z vklopom dodatnega parametra je možno v številko vnašati tudi črke in številke.
 • Datuma dobavnice: datum s katerim se bo zaloga razknjižila.
 • Kupec: obvezen podatek (izberemo iz šifranta in potrdimo, za lažje delo lahko za skok v šifrant kliknemo tipko F1).
 • Prodajalna: če ima naš kupec več prodajaln, potem jo lahko izberemo iz šifranta in se bo namesto naziva in naslova kupca izpisal naziv ter naslov prodajalne na dokumentu, kasneje na računu pa oboje.
 • Številka naročila kupca
 • Datum naročila kupca
 • Tip prometa (Izberite ustrezen tip prometa –  pomembno za knjigo izdanih računov za DDV):
  • 0 – obdavčen promet –Vsi artikli vsebujejo DDV
  • 1 – oproščen pro.: brez pravice do odbitka DDV – Artikli so lahko z davkom ali brez
  • 2 – oproščen pro.: izvoz in dobave s pravico do odbitka DDV
  • 3 – neobdavčen promet s pravico do odbitka DDV
  • 4 – oproščen pro.: dobave blage v EUR
  • 5 – druga dobava blaga znotraj skupnosti (veljavna do 31.12.2007)
  • 6 – oproščen pro.: tristranska dobava v EU
  • 7 – oproščen pro.: prodaja blaga na daljavo v EU
  • 8 – oproščen pro.:montaža in inst. blaga v EU
  • 9 – neobdavčeno – Ne gre v DDV-O
  • A – oproščen promet: dobava storitev v EU
  • B – dobave blaga in storitev iz 76.a člena
  • C – oproščen pro.: dobave blaga v EU po car.post. 42 in 63
  • D – oproščen pro.: dobava blaga po skladiščenju na odpoklic v EU
 • Tip dobavnice:
  • 0 – dobavnica: če delamo navadno dobavnico
  • 1 – povratnica: če delamo dobropis za vrnjeno blago. V drugem primeru je potrebno še vnesti na kateri račun se nanaša dobropis ter osnove za ddv na drugem zavihku.
 • Rok plačila: vnesemo število dni za plačilo.
 • Rabat: procent rabata za celo dobavnico. S tipko F1 kopiramo rabat na postavke dokumenta.
 • Več besedil za izpis na dobavnici ali računu: besedila se nahajajo v šifrantu besedil kjer jih lahko urejamo, izpišejo pa se pod postavkami in seštevkom dokumenta.
 • Komercialist: vnesem šifro komercialista, lahko pa nastavimo, da se komercialist avtomatsko izpolni glede na prijavne podatke v eVasco.
 • Stroškovno mesto: uporablja se na izpisih, prenosu v glavno knjigo. Z tipko F3 kopiramo stroškovno mesto na postavko.
 • Skladišče: privzeto skladišče iz katerega bomo prodali artikle.
 • Način plačila: izberemo način plačila iz šifranta.
 • Valuta: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizne prevzemnice in vam omogoča, da prevzamete blago tudi v drugi valuti (ki ni evro).
 • Tečaj: to polje se pojavi ob vklopu parametra devizne prevzemnice in se samodejno zapolni s tečajem, ki je izbran. Tečaj se avtomatsko prenese iz www.bsi.si na izbrani datum dobavnice.

Zavihek Avansi, Dobropisi, Predračuni – dobavnica:

efa_prodaja_vnos_dobavnica

Na tem zavihku lahko v primeru, da imam izbran tip dobavnica, vnesemo povezavo na avansni račun, plačan predračun ali pa vpišemo drug način plačila. Vse te povezave zmanjšujejo znesek za plačilo.

Zavihek Avansi, Dobropisi, Predračuni – povratnica:

efa_prodaja_vnos_povratnica

V primeru, da imamo izbran tip povratnica, lahko v tem primeru vnesemo povezavo na račune, predračun ali pa drug način predplačila, ki se nanaša na vrnjene artikle.

Če želimo vnesti povezavo na več računov uporabimo sledečo funkcijo: Vnos za dobropise, ki se nanaša na več računov.
Kliknemo na gumb Dodaj in poiščemo številko računa ter enak postopek naredimo za vse račune, ki jih želimo povezati.

efa_povratnica_vec_dobropisov

V primeru, da imamo povezavo le na en račun (dobropis) pa uporabimo funkcijo Dobropis, kjer lahko račun poiščemo tudi po FURS številki (če uporabljamo davčno blagajno).

Zavihek Obroki:

efa_dobavnica_obroki

Na tem zavihku lahko plačilo razdelimo na več obrokov, vsak s svojim datumom valute. Ti datumi se lahko upoštevajo pri izračunu zamudnih obresti.
Če želimo ročno določiti obroke, potem pritisnemo gumb Dodaj obrok, kjer ročno razdelimo obroke. V primeru, da želimo obroke avtomatsko razdeliti, uporabimo gumb Razdeli na obroke (F3), kjer vpišemo želeno število obrokov in datum prvega obroka.

Zavihek Besedila:

efa_dobavnica_besedila

Besedilo, ki se izpiše pod seštevkom ali med glavo in postavkami na dobavnici.

Zavihek Seštevki:

efa_dobavnica_sestevki

Prikazuje končne vrednosti dokumenta. V primeru, da imate vklopljen parameter devizne dobavnice, vam omogoča, da vidite znesek v tuji valuti in v domači.

Zavihek Referenčni dokumenti:

efa_dobavnica_referencni_dokumenti

Zavihek izpolnjujemo v primerih, ko ga zahteva prejemnik:

 • Tip dokumenta: podatek izberemo iz spustnega seznama npr. pogodba, naročilnica
 • Dokument: vpišemo številko npr. pogodbe, naročilnice
 • Datum dokumenta: vpišemo datum npr. pogodbe, naročilnice
Dobavnice (Modul zaloge) Popravljanje/pregled