Pogodbe  evi_partnerji_gumb_pogodbe

Vnašate jih preko tretjega gumba  na seznamu partnerjev (ikona na sliki zgoraj). Novo pogodbo vnesete preko gumba Dodaj. Na prvem zavihku izpolnite podatke o pogodbi. Vnese se številko pogodbe, tip pogodbe (s tipom pogodbe lahko povežete artikle – glej navodila o artiklih), veljavnost pogodbe. V kolikor imate s stranko dogovorjen mesečni pavšal zaračunavanja računovodskih storitev z morebitnimi vsebovanimi storitvami v tem pavšalu/pogodbi, potem lahko vnesete tudi znesek, ki se bo zaračunal ob obračunu. V primeru popusta na znesek pavšala, ga vpišete v namensko polje v procentu. Preko gumba Prenesi storitve! program iz tipa pogodbe prenese vse povezane artikle na pogodbo kot vsebovane storitve na zavihek 2.

evi_partnerji_pogodbe

Na zavihku Vsebovane storitve lahko tudi ročno vnesete posamezne artikle, ki se do vpisane količine ne bodo zaračunale pri mesečnem obračunu. Ko stranka v posameznem mesecu preseže vpisano količino, program lahko višek samodejno zaračuna. Dodate lahko poljubno številko artiklov. V primeru, da ste na prvem zavihku uporabili prenos vsebovanih storitev iz tipa pogodbe, je potrebno tukaj dopolniti še količine, do katere program ne bo obračunal artikla. Na tem mestu bi vas radi opomnili da »Vsebovane storitve« niso storitve, ki bodo samodejno zaračunane vaši stranki. Te storitve morate še vedno vnesti v meniju Delo, ko jih opravite, le zaračunane ne bodo, če ne presežejo količine vpisane na pogodbi.

evi_partnerji_pogodbe_vsebovane_storitve

S stranko imate lahko za posamezno storitev dogovorjeno tudi drugačno ceno, kot je po ceniku. To uredite na zavihku Dogovorjene cene. Vpišete artikel in določite ceno na enoto ali rabat.

evi_partnerji_pogodbe_dogovorjene_cene

Količinski popusti delujejo na enak način, kot je opisano pri artiklih, le da ti veljajo samo za izbranega partnerja.

 

 

Partnerji Mesečni artikli