Ročni vnos partnerja

Če je vsaj en konto označen kot saldakonto, moramo vnesti tudi partnerje, to so kupci in dobavitelji. Partnerja vnesemo s tipko F2 Nov vnos.

Za vsakega partnerja moramo vnesti:

 • šifro partnerja: To je lahko do osem mest dolga številka. Črke, ločila in vodilne ničle pri vnosu šifre niso dovoljene.
 • naziv  partnerja:  Za vnos naziva imamo na razpolago dve vrstici po 40 znakov
 • naslov in naslov za dostavo pošte: naslov za dostavo pošte je poljubni vnos, uporablja se lahko npr. za izpise IOP.
 • pošta
 • matična številka
 • ID za DDV: številko bo program vpisal v knjigo DDV.
 • davčna številka, je številka brez SI spredaj
 • kontaktni podatki: telefon, telefax, GSM, kontaktna oseba
 • davčni zavezanec: O=ni podatka, 1=je davčni zavezanec, 2=ni davčni zavezanec, 3=izvoz.
 • država,
 • institucionalni sektor: podatek potrebujemo za izpis statistike finančnih računov SFR za Ajpes.
 • TRR – prvi: vnesemo številko transakcijskega računa v katerikoli obliki, npr.: 01000-9999999999 ali SI56 0100 0999 9999 999 ali brez presledkov in ločil, sedež prejemnika in BIC kodo banke. Vnos transakcijskega računa je obvezen če želimo ob knjiženju prejetih računov pripravljati tudi plačilne naloge UPN.
 • zavihek ostalo: na zavihku lahko vnesemo nekatere dodatne podatke o partnerju (naslov e-pošte, domačo stran in opombe). Prav tako lahko nastavimo referenco, ki jo program doda pri generiranju nalogov UPN. Na tem zavihku lahko vnesemo tudi posebnosti partnerja za SKV poročila (Tip nerezidenta). Na tem zavihku je viden tudi Tip partnerja in šifra proračunskega uporabnika.
 • debetni (IF) oz. kreditni (PF) konto, na partnerjih je mogoče vnesti na katere konte se knjižijo dokumenti za določenega partnerja, v šifrantu simbolov se nastavi kateri konto naj izbere iz partnerja IF ali PF. Ta opcija je opisana pod točko 5.4. Simboli.
 • Zavihek 3.Tuje šifre: v zavihek program sam zapisuje tuje šifre partnerjev, v primeru da se prejeti ali izdani računi prenašajo iz kakšnega drugega programa, ki nimajo šifer partnerjev identičnih kot so v našem šifrantu. Ob uvozu računov vas vpraša po povezani na partnerja.
 • Zavihek 7.TRR-ji: v tem zavihku so našteti vsi transakcijski računi partnerja, če partnerja vnesemo preko storitve VPI.

 

Vnos partnerja preko interneta (VPI – Vasco Poslovni imenik)

Uporaba omenjene storitve je plačljiva. Storitev lahko naročite na naslovu vpi@vasco.si. Pred prvo uporabo je potrebno vnesti še uporabniško ime in geslo, ki pa je enako kot ga uporabljamo za menjavo verzij preko interneta. Geslo in uporabniško ime lahko vnesemo tudi v meniju 8.U. – nastavitve za VPI (Vasco Poslovni imenik).

Partnerja vnesemo preko interneta tako, da v šifrantu partnerjev pritisnemo tipko F2 in v polje, kjer se vnaša davčna številka ali ID za DDV vnesemo davčno številko in pritisnemo tipko Poišči. Program bo z interneta prenesel podatke o partnerju in jih vnesel v program. V polje ID za DDV lahko vnesemo tudi tujo davčno številko za DDV naprimer DE12345678 in pritisnemo Poišči, vpišejo se tudi podatki tujih partnerjev (velja za območje EU).

GKW_VPI_partner_rocni_vnos

Druga možnost vnosa partnerja je dodajanje partnerja med knjiženjem. V polje za vnos partnerja vpišemo kar davčno ali identifikacijsko številko in pritisnemo Enter. Če program pod to davčno oziroma identifikacijsko številko ne najde partnerja v šifrantu vzame podatke z interneta in jih vnese v program. Pred dodajanjem se še pojavi okno, kjer določimo ali naj za šifro partnerja vzame davčno številko ali naslednjo zaporedno številko.

GKW_VPI

 

5.2. Partnerji 5.2.2. Tip partnerja