Dokument lahko razumemo tudi kot interno dobavnico, odvisno od uporabljene funkcije. Interni prenosi skrbijo za prenos zaloge med različnimi skladišči in tudi za razknjiženje zaloge iz posameznega skladišča. So orodje za delo in usklajevanje zalog.

Uporaba: razknjiženje je možno za -odpise materiala pri proizvodnji, -prenose v oddaljeno maloprodajo, -razknjiženje kala, ter druge zakonsko možne razknjižbe.

2.5.9. Izpis predračunov po postavkah 2.6.1 - Vnos