6.E. Dodatni menu

Je prvenstveno namenjen uporabnikom z več poslovnimi enotami in različnimi nastavitvami. Za delovanje je potrebna nastavitev, ki jo izvede tehnična podpora.

6.M. Servisiranje baze

Meni uporabljamo izključno po navodilih tehnične podpore.

 

6.D. Blokada obdobja 7. Ceniki, prenosi