Izpise kontih kartic lahko omejimo po različnih kriterijih (konti, datumi, partnerji,…).

 • Od-do konta, od konto 4000 do konta 4890
 • Seznam kontov, izbor določenih kontov, npr.3100, 4110,6500
 • Od-do datuma, če kartice omejimo od prvega dne v mesecu, do zadnjega dne v mesecu, se izpišejo postavke po bilančnem obdobju in sicer po podatku Obdobjein ne po datum dokumenta. Po datumu dokumenta se izpiše samo takrat, ko datum ni od prvega do zadnjega v mesecu.
 • Od-do datuma prejema,po tem datumu omejujemo samo prejete račune in konte davka za prejete račune. Datuma prejema pri drugih knjižbah ni.
 • Vsaka kartica na svojo stranse uporabi pri tiskanju na tiskalnik in sicer, da se vsaka kontna kartica izpiše na svojo stran.
 • Pri saldakontih izpisujem zapiranje, na kontni kartici se doda stolpec, v katerem piše ali je postavka zaprta.
 • Pri nesaldakontnih karticah izpisujem partnerja v opis, pomeni, da se pri izpisu v polju Opis dokumentadoda še naziv partnerja.
 • Prikažem otvoritvene knjižbe, prikaže otvoritvene knjižbe
 • Ne prikažem knjižb delnih zapiranj, kadar imamo v kartici zapiranje po specifikaciji in teh knjižb ne bi radi videli na izpisu, uporabimo to kljukico
 • Katere kartice– možnost izbire saldakontov, stroškovnih kontov,… v primeru izbire se izpišejo samo kartice, ki ustrezajo izboru, npr. Stroškovne kartice – izpisali se bodo samo konti, ki imajo označen vnos SM
 • V polju Katere postavkeopredelimo ali želimo izpisati vse knjižbe, ali odprte knjižbe, ali delno odprte knjižbe.
 • V poljih Od-do inSeznam lahko nastavimo izpis kontnih kartic samo za določene(-ga) partnerje oz. partnerja ali stroškovno mesto oz. stroškovna mesta.
 • Urejenost– v kakšnem vrstnem redu naj se izpišejo knjižbe na konto kartici.
 • Blokirani TRRin Filter blokiranih TRR-jev se uporabi za prikaz števila blokiranih TRR-jev pri partnerju. Opcija deluje samo, če ste naročeni na VPI blokirane račune.

V spodnjem levem kontu je na voljo še kljukica Ponavljam izpis, če je to polje obkljukano se ob izpisu kartice prikazano okno ne zapre in ostaja odprto dokler ga ne zapremo s tipko ESC.

Izpis kartic je možen na tiskalnik, pregled na zaslon, izvoz v excel in pošiljanje kartic v PDF obliki. Nastavitve izpisa si lahko shranimo s tipko Alt+F11, izpis je potem možen v meniju 3.P.

web_meni115

Izpise lahko dodatno oblikujemo na gumbu Nastavitve ter s kljukicami na spodnjih parametrih vklopimo dodatne možnosti pri izpisih. Dve možnosti, ki sta najbolj uporabni sta, za izpis konto kartic po stroškovnih mestih vklopimo Kontne kartice po SM. Izpis nesaldakontnih kartic po partnerjih vklopimo Nesaldakontne kartice urejam po partnerju.

1.1.4. Kartica konta 1.1.6. Bilanca