Izpis kumulativne obračunanih in plačanih prispevkov, ostalih dajatev ter dodatkov za izbrano obdobje.

74

7.3.2. Pregled, popravljanje nalog 7.5.1. Nastavitev nalogov za prispevke