Navodila za oddajo M-12 obrazca preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala

  1. Najprej moramo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim bomo oddajali obrazce na portal e-VEM. Podrobnejša navodila se nahajajo na povezavi : http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/. Na prijavni obrazec v polju Kadrovski sistem vnesemo Naziv – Kadrovska evidenca, pod Proizvajalec pa Vasco d.o.o.. Na vlogo ne pozabimo vnesti odgovorne osebe in elektronskega naslova (e-mail) za prejem obvestil iz portala e-VEM. Ob potrjeni prijavi bomo s strani portala e-VEM prejeli enolični identifikator katerega vpišemo v KE, ob prvi oddaji M-12 obrazca.
  2. S tipko F2 Nov vnos vnesemo nov M-12 obrazec s potrebnimi podatki delavca-ke. Polji e-VEM številka in Zap. št. vloge se izpolnita avtomatsko ob oddaji obrazca na e-VEM.
  3. V spodjem delu ekrana se nahajajo tri tipke Oddaj vlogo na e-VEMStanje vlog na e-VEM in Sklep vloge na e-VEM, ki jih uporabljamo pri delu s portalom e-VEM.
  4. Obrazec oddate s klikom na gumb Oddaj vlogo na e-VEM ter podpišete s certifikatom (izbrati moramo certifikat, ki ste ga prijavili na portalu e-VEM). Ob uspešni oddaji vloga dobi referenčno številko.
  5. Z gumbom Stanje vlog na e-VEM preverimo stanje oddane vloge, najpomembnejše akcije so Vsebinska dopolnitev, Zavrnitev in Odobreno. V primeru vsebinske dopolnitve ali zavrnitve kliknemo na gumb Sklep vloge na e-VEM in s tem dobimo dodatne informacije o stanju vloge, zahtevi za dopolnitev in podobno. Običajno ZZZS tu javi tudi zadolženega referenta, njegovo telefonsko številko in elektronski naslov.
  6. Pri vsebinskih dopolnitvah popravimo obstoječ obrazec in ga po popravku ponovno oddamo, ne vnašamo novega obrazca! Na to je potrebno paziti, ker v nasprotnem primeru ZZZS obrazec vodi kot novo vlogo.
  7. Če sklep s strani ZZZS še ni bil izdan, dobimo status Vloga še nima sklepa ZZZS. To se zgodi v primeru ko ima vloga še začetna stanja, kot so Poslano v HRS, Obdelava, Prejeto,….

Če je bila vloga na ZZZS uspešno obdelana, vam ZZZS vrne ustrezen status, istočasno prejmete še vizualizacijo sklepa (z drugimi besedami vam ZZZS vrne potrjen M obrazec).

K.4.4. Napotnica za zdravniški pregled AVHW - Honorarji, podjemne pogodbe, najemnine,...