Likvidacija

Za likvidacijo/potrjevanje prejetih dokumentov je potreben predhoden vklop v parametrih in pravilna nastavitev pravic na uporabnikih eKPF programa. Za vklop likvidacije priporočamo, da se najprej posvetujete s podporo, kjer vam bomo razložili pomen likvidacije in jo tudi vklopili.

 

Vnos likvidatorjev na vnosu prejetega dokumenta

Na vnosu prejetega dokumenta se vam med zavihki pojavi še dodaten zavihek 4.Likvidacija. Na zavihku imate seznam vseh možnih likvidatorjev. Da bi določili, kdo mora dotični dokument likvidirati, je potrebno v vrstnem redu, po katerem se bo dokument likvidiralo čez nivoje, pokljukati želene likvidatorje. Če želimo katerega od likvidatorjev s seznama izbranih likvidatorjev odstraniti, kliknemo na gumb križec.

Kot smo že omenili, vrstni red likvidacije določa zaporedje pokljukanih likvidatorjev. Lahko pa sta likvidatorja tudi vzporedna na določenem nivoju. To pomeni, da je vseeno kdo od njiju likvidira dokument, važno je le, da eden od njiju ga. To najlažje naredite tako, da obkljukate prvega likvidatorja na posameznem nivoju, nato pa preko gumba Dodaj likvidatorja (F2) izberete želenega vzporedna likvidatorja in pri polju Vrstni red likvidatorja izberete opcijo 1-Vporedni nivo.

 

Likvidatorje lahko izberete tudi iz skupine preko gumba Likvidatorji iz skupine (F5) ali pa imate nastavljene že privzete likvidatorje oziroma skupine v Parametrih programa.

 

Likvidacija dokumentov

V meniju Likvidacija  se nahajajo vsi dokumenti, ki jih mora likvidator, ki je trenutno na vrsti, likvidirati. Zbrani so tako dokumenti prejetih faktur, deviznih faktur, predračunov in ostale pošte. Za likvidacijo dokumenta, se likvidator postavi na želen dokument in ga s tipko Likvidiraj (F5) potrdi. Tak dokument po ponovnem vstopu v meni Likvidacija s seznama izgine in se bodisi označi kot likvidiran (v primeru, da ga je potrdil zadnji likvidator v vrsti) ali pa gre do naslednjega likvidatorja v vrsti. Lahko označite in likvidirate tudi več dokumentov naenkrat.

Dokler menija ne zapustite je možno likvidacijo dokumenta tudi razveljaviti. To uredite preko gumba spodaj Razveljavi.

Preko gumba Urejanje likvidatorjev lahko urejate trenutno določene likvidatorje na fakturi. Možno pa je:

  1. Likvidiraj in dodaj likvidatorja: likvidira dokument za trenutnega uporabnika in za njim na seznam likvidatorjev vrine dodatnega likvidatorja.
  2. Vrni na prejšnji nivo: v primeru, da želimo likvidatorju pred nami sporočiti, da z dokumentom nekaj ni v redu in mora dokument še enkrat pregledati in potrditi, to uredi s to opcijo.
  3. Zamenjaj likvidatorja: zamenja likvidatorja, ki je trenutno na vrsti z drugim likvidatorjem. Npr. ko je faktura dana v likvidacijo napačnemu likvidatorju.

Poleg menija Likvidacija, lahko dokumente likvidirate tudi v kateremkoli meniju posameznega dokumenta (Prejete fakture, Devizne fakture,…). Tudi tam je postopek likvidacije enak, s tem da lahko pregledujete že likvidirane dokumente ali tiste, ki na likvidacijo še čakajo.

posnetek-zaslona-2024-03-11-093132

  1. Vse: program prikaže vse dokumente, likvidirane in nelikvidirane, glede na pravice uporabnika.
  2. Moje nelikvidirane: dokumenti, na katerih je uporabnik zadolžen kot likvidator, ampak še niso likvidirane
  3. Vse moje: program prikaže vse dokumente likvidirane in nelikvidirane, kjer je uporabnik zadolžen kot likvidator.
  4. Moje na vrsti za likvidacijo: prikažejo se dokumenti, na katerih je likvidator v tem trenutku na vrsti, da dokument likvidira.

Prejte dokumente lahko likvidirate tudi preko mobilne aplikacije mPotrdina voljo pa je tudi obveščanje o potrebi likvidacije preko e-pošte.

 

Nadomeščanje

V meniju Nastavitve/Nadomeščanje lahko v času odsotnosti določenega likvidatorja vnesem nadomestnega likvidatorja. Preko gumba Dodaj nadomeščanje likvidatorja (F2) vnesemo, kdo bo nadomestni likvidator namesto trenutno prijavljenega likvidatorja, ter obdobje, za katerega nas bo likvidator nadomestil.

posnetek-zaslona-2024-03-11-102633

 

 

Vnos prejetih dokumentov mPotrdi - aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF)