Nastavljive izpise si nastavimo s tipko Uvoz iz datoteke s kljukico Prenos z interneta. Prenesejo se prednastavljeni izpisi, ki jih lahko tiskamo oz. pregledujemo s tipko F5 Tiskaj.

K.2.1. Nastavljivi izpisi po delavcih K.2.3. Poljubni obrazci