Zbirno fakturiranje nam omogoča, da za več dobavnic istega kupca, izdamo le en račun.

Ko vstopimo v meni Zbirno fakturiranje, najprej izberemo datum, vnesemo kupca, komercialista in nato izberemo za izbranega kupca, katere račune bomo fakturirali. Na koncu potrdimo z gumbom Fakturiraj (F9). Aplikacija bo naredila račune in nas preusmerila na masko za pregledovanje računov, kjer lahko izdelane račune pošljemo.

efa_dobavnica_zbirno_fakturiranje

Brisanje dobavnice Priprava računov iz dobavnic