V meniju 5.4.2. boste vnesli dejansko (prešteto) stanje zalog materiala. Vnos je možen na dva načina:

  1. Ročni vnos vseh postavk inventure
  2. Program ponudi knjižno stanje, ki jih v seznamu materiala samo popravljate.

Pri izbiri prve opcije je možnost za napake pri vnosu manjša, zato praviloma svetujemo izbor tega načina vnosa inventurnega stanja. Poljubno pa lahko izberete tudi drugega.

V primeru izbire prvega načina vnosa inventure se vam prikaže prazen seznam. Tu ročno vnesete vsak prešteti material za posamezno skladišče.

mkw-5-4-2

Inventurno količino posameznega materiala vnašate z uporabo tipke F2 Nov vnos, pri čemer vnašate dejansko (prešteto) količino posameznega materiala. Vnos potrdite s tipko F9 Potrdi, nato lahko nadaljujete z vnosom naslednjega materiala.

mkw-5-4-2-1

Meni za vnos inventure (5.4.2.) lahko kadarkoli zapustite in se kasneje vrnete ter nadaljujete vnos. Meni zapustite s tipko ESC Izhod, pri čemer vam že vnesenega seznama ni potrebno posebej shranjevati, saj se samodejno shrani. V tem meniju lahko posamezne inventurne materiale tudi brišete (tipka F7 Briši) ter popravljate (ENTER Popravljanje).

mkw-5-4-2-2

OPOMBA:

V kolikor katerega izmed materialov ne boste vnesli v seznam inventure, vam bo program to upošteval kakor, da materiala niste našli in prešteli oz. je količina enaka 0. Zato bodite pozorni, da boste vnesli vse preštete materiale.

5.4.1. Izpis inventurnih listov 5.4.3. Obračun, izpis inventurnih razlik