Podatke za pripravo poročila je mogoče v šifrant materiala uvoziti tudi iz Excela.

Pridobiti boste morali podatke o materialu iz javnega razpisa, del teh podatkov pa vam lahko pridobijo tudi dobavitelji. Podatki, ki so potrebni za uvoz in morajo biti ločeni po stolpcih so:

  • Šifra artikla (šifre in dolžino samih šifer si lahko poljubno določite sami, običajno pa je to tri do pet mestna šifra, npr. 001, 002, 003…),
  • Naziv artikla 1 in Naziv artikla 2 (v vsako izmed teh dveh polj se lahko vnese največ 40 znakov, zato boste morali daljše nazive od 40 znakov razdeliti v dva stolpca in sicer v Naziv 1 in Naziv 2),
  • Enota mere (kos, kg, L),
  • Šifra dobavitelja (podobno kot velja za artikle, si lahko šifro dobaviteljev določite sami), Naziv dobavitelja, Naslov dobavitelja in Pošta dobavitelja (4 ločeni stolpci),
  • Šifra sklopa in Naziv sklopa (2 stolpca). Dolžino šifre sklopov si lahko poljubno določite sami, običajno pa je to tri ali štiri mestna šifra sklopa, npr. 001 ali 0101.
  • Dogovorjena nabavna cena (vnesete z dobaviteljem dogovorjeno nabavno ceno iz javnega razpisa),
  • DDV stopnja materiala (šifra 0 pomeni 22% DDV; šifra 1 pomeni 9,5% DDV; šifra 2 pomeni 0% DDV; šifra 3 pomeni 8% DDV; šifra 4 pomeni 5% DDV),
  • Vrsta živila (0 = Konvencionalno živilo; 1 = Ekološko živilo; 2 = Živilo iz sheme kakovosti),
  • Živilo iz lokalne ponudbe (0 = NE; 1 = DA),
  • Teža artikla v KG.

Primer pripravljenih podatkov v Excelu:

mkw-preh2

Priprava in vnos podatkov Vnos prevzemnic