V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo tipi izdaje. Tipi izdaje se uporabljajo za ločevanje izdaj glede na vrsto, npr. Normalna izdaja, Odpis, Uničenje ipd.

mkw-4-6

4.5. Skladišča 4.7. Delavci