Program za lažji začetek ponuja nekaj možnosti uvoza podatkov, predvsem iz Excel datoteke. Uvoziti je mogoče naloge, delavce in stroškovna mesta.

4.4.3. Urejanje tipov prenosov v plače 4.5.1. Uvoz nalogov iz Excela