Izberemo OS, ki ga želimo izločiti oziroma odpisati ter določimo Datum izločitve.

kpw-3-2

3.1. Vnos in popravljanje OS 3.5. Izpis amortizacije po mesecih