Preden začnete z vnosom podatkov otrok, je potrebno vnesti kriterije za izračun točk. To naredite v meniju »5.V.A Kriteriji in prosta polja«, ki je razdeljen na dva dela. Z delom pričnete v spodnjem delu »PROSTA POLJA« vnesete prosta polja, s katerimi opredelite vse kriterije, ki jih vaša občina predpisuje.

5va1

Vnos kriterijev pričnete s klikom na gumb »Shift-F2 Nova prosta polja«. Vnos pričnete v polju »Leto«, kjer opredelite, za katero vpisno leto veljajo kriteriji. Kriteriji se lahko vnašajo kot prosta številčna polja (npr. število otrok) – »Prosto številsko polje 1«,…. ali kot prosta DA/NE polja – »Prosto Da/Ne polje 1«,…. Poleg naziva polja opredelite tudi zaporedje, po katerem se kriteriji razvrstijo na vpisnem listu. Smiselno je, da si zaporedje nastavite tako, kot ga imate na vlogi za vrtec, ker si s tem poenostavite vnos na vpisnem listu.

5va2

Ko v prosta polja vnesete vse kriterije, nastavite še pogoje za izračun točk po posameznih kriterijih. To naredite v zgornjem delu »KRITERIJI«. Vnos pričnete s klikom na gumb »F2 Nov kriterij«:

5va3

  • v »Leto« vnesete leto vpisnega postopka za katerega vnašate kriterij
  • v »Polje« izberete kriterij. Kriteriji vneseni pod prosta polja se nahajajo na koncu izbora.

Potem vnesete še pogoje in število točk za posamezni kriterij, ter tekst za izpis.

 

PRIMER VNOSA ŠTEVILČNEGA KRITERIJA:

  1. ČE SE VNESENO ŠTEVILO NA VPISNEM LISTU MNOŽI Z DOLOČENIM ŠTEVILOM TOČK: v tem primeru pod »Vrednost« vnesete -1, pod »Točk« pa število točk, s katerim se mora število vneseno na tem kriteriju na vpisnem listu množiti.
  2. ČE ZA TOČNO DOLOČENO ŠTEVILO NA VPISNEM LISTU DOBIMO TOČNO DOLOČENO ŠTEVILO TOČK: na primer 1 otrok 2 točki, 2 otroka 3 točke, 3 otroci 5 točk,….

V tem primeru za kriterij vnesete več pogojev in sicer za vsako doseženo število predvideno v kriteriju občine vnesete svoj pogoj:

  • Vrednost: 1, Točk: 2
  • Vrednost: 2, Točk: 3
  • Vrednost: 3, Točk: 5….

PRIMER VNOSA KRITERIJA DA/NE:

  1. Če je število točk določeno v primeru, da je odgovor DA, pri vnosu na vpisni list v tem primeru vnesete kljukico, potem pogoj za kriterij vnesete tako, da imate pod polje »Vrednost« vneseno 1, pod polje »Točk« pa število točk, ki jih vpisan otrok doseže z odgovorom DA.
  2. Če je število točk določeno v primeru, da je odgovor NE, potem pod polje »Vrednost« vnesete 0, pod polje »Točk« pa število doseženih točk.

 

V primeru, da že imate vnesene kriterije za preteklo vpisno leto, lahko te kriterije tudi kopirate s klikom na gumb »Kopiraj na novo leto«, poveste iz katerega leta želite kriterije kopirati (program tu vedno ponudi zadnje leto) in v katero leto – tu program ponudi zadnje leto +1.

5va4

5.V.1 Vpisni listi 5.E Prenos eVrtec