Registracija delovnega časa v spletni aplikaciji eDan

Po prijavi v spletno aplikacijo eDan se delavcu prikažejo možni dogodki. Posamezen dogodek prične s klikom na želen dogodek.

edan_gumbi

Na gumbu označenem s »+« so na voljo še ostali dogodki, ki privzeto na začetnem zaslonu niso vidni.

edan_dodatni_gumbi

Glede na tip začetega dogodka se pojavi okno v katerem program svetuje trenutni čas (npr. pri dogodkih Redno delo, Delo od doma,…)

edan_prijava_rd

ali vnos začetnega in končnega datuma (npr. pri dogodkih Dopust, Bolniška).

edan_prijava_dopust

Tudi pri slednjih tipih dogodkov je s klikom na parameter »Vnos ure« možno vnesti ure izbranega dogodka kadar je to potrebno (npr. krajša bolniška odsotnost).

edan_prijava_bolniska

Ko delavec posamezen dogodek (ki ni odsotnost) prične, se za dogodek prične merjenje časa in pogled gumbov se malenkost spremeni. Pojavita se še gumba »Odmor« in »Konec«.

edan_gumbi_poprijavi

Delavec ima možnost, da odmor vknjiži na koncu ob zaključku dne. V tem primeru gumba za odmor ne bi uporabili. Ko pa odmor evidentiramo ob dejanskem nastanku dogodka, kliknemo na gumb Odmor. Program nam zopet ponudi trenutni čas, ki ga potrdimo. Ko se delavec vrne iz odmora ponovno izbere dogodek, ki se je odvijal pred nastankom odmora, npr. Redno delo.

S klikom na gumb »Konec« zaključimo dogodek na koncu dneva. Ob zaključku nam program ponudi še opcijo za vknjižbo odmora. Ure odmora program vzame iz predhodno nastavljenega urnika. V primeru, da smo odmor vknjižili že med delavnikom, nam ponovne vknjižbe na tem mestu ne ponudi in le še potrdimo zaključek dne.

V splošnem velja, da gumb Zaključek uporabimo le na koncu delavnika za zaključek dneva, sicer pa vsak na novo začet dogodek tudi zaključi predhodni dogodek. Zato dogodkov med delavnikom ni potrebno zaključevati (opisan praktični primer spodaj).

edan_odjava

Poleg dogodkov, so na začetnem zaslonu vidni še podatki o imenu in priimku prijavljenega delavca, podjetju v katerega se je delavec prijavil, podatki o stanju ur, graf dogodkov današnjega dne ter pregled dogodkov v preteklih dneh oziroma dogodkov v prihajajočih dneh, kadar ti obstajajo (npr. napovedan dopust).

zacetni_zaslon_edan

Graf današnjega dne služi vpogledu začetih dogodkov v trenutnem dnevu, ki smo jih zaključili ali še trajajo. V primeru, ko imamo aktiven dogodek (npr. pričetek rednega dela) program to jasno označuje pod imenom in priimkom prijavljenega delavca:

edan_aktiven_dogodek

Poleg tega pa na grafu lahko spremljamo trajanje začetega dogodka. V kolikor miško podržimo na dogodku na časovnici, se prikaže tudi ura pričetka in zaključka dogodka.

edan_graf_danes

 

Pregled dogodkov v eDan

V spodnjem delu prve strani imamo pregled dogodkov za pretekle dni ter vpogled v prihajajoče dogodke za največ 2 dni naprej. V kolikor je delavcu omogočeno lahko na tem mestu uredi dogodke za posamezen dan. Več o urejanju dogodkov posameznega dne pa sledi pri navodilih za Pregled dela.

edan_pregled_dela

 

 

Opis registracije delovnega časa v eDan na praktičnem primeru:

 1. Delavec pride v podjetje ob 6:52 – Po prijavi v eDan, klikne gumb Redno delo in potrdi ponujeno uro pričetka, 6:52.
  edan_primer_1
 2. Delavec ob 8:50 odide na delo na terenu – Ker velja, da dogodkov med delavnikom ne zaključujemo, le kliknemo na gumb Delo na terenu. S tem je program zaključil Redno delo, ki je trajalo od 6:52 – 8:50 in začel dogodek Delo na terenu ob 8:50
  edan_primer_2
 3. Delavec se ob 10:20 vrne v pisarno in zaključi z delom na terenu – Izberemo dogodek Redno delo s katerim se zaključi Delo na terenu, ki je trajalo od 8:50 – 10:20 in se prične dogodek Redno delo ob 10:20
  edan_primer_3
 4. Delavec ob 15:03 odide domov in zaključi z delom – Kliknemo na gumb Zaključek. Ker med delavnikom nismo vknjižili odmora, program ponudi vknjižbo za Odmor s ponujenim začetim in končnim časom odmora. Potrdimo še ponujeno uro zaključka, torej 15:03 in s tem zaključimo dan.
  edan_primer_4
 5. Na grafu današnjega dne dobimo spodnji pregled dogodkov:
  edan_primer_5

 

 

Navodila za delavca Pregledi za delavca v aplikaciji eDan