Če uporabljamo program PLACE in so podatki o delavcih v plačah že urejeni, si vnos delavcev olajšamo s prenosom. Ustrezno označimo, kaj želimo, da se izvede in kliknemo »F9 Potrdi«. Ta meni uporabljamo tudi kasneje za osvežitev podatkov o obstoječih ali novo zaposlenih delavcih.

  • Prenesi samo aktivne delavce: Program prenese samo novo zaposlene delavce
  • Osveži podatke o delavcih: Program pregleda in osveži tudi podatke že obstoječih delavcev
  • Osveži banke:  Program pregleda, osveži obstoječe in doda manjkajoče banke v šifrant bank

6411_1

6.4 Prenosi 6.4.1.2 Prenos podatkov v program PLAČE