Priprava ISO-SEPA datoteke za uvoz v bančni sistem je v vseh programih enaka. Ko se pojavi naslednje okno, v polju “Pot za datoteko TKDIS.XML” nastavite mesto kamor želite shraniti datoteko za uvoz v bančni sistem. Pred nastavljena je mapa kjer se nahajajo podatki za podjetje katerega trenutno obdelujete, lahko pa jo spremenite.

V polju “Kaj pripravim” je pravilni izbor “ISO-SEPA”, v polju “Način plačila” pa je običajno izbrano “Posamezna plačila”. “Množična plačila” se uporabljajo v primeru nakazil plač, če ste predhodno na vaši banki dogovorjeni da uporabljate množična plačila.

Kljukico “Pošlji obrazce in datoteko TKDIS.XML po E-pošti” uporabite kadar bi želeli XML datoteko in izpis nalogov poslati nekomu na elektronsko pošto.

V kolikor imate med nalogi tudi naloge za banke v EU, vam bo program avtomatsko pripravil dve datoteki in sicer tkdis.xml in tkdsi-tujina.xml z nalogi za banke izven Slovenije v EU. Kljukico “Skupna TKDIS datoteka z domačimi in tujimi nalogi” uporabite kadar želite, da so nalogi za nakazila na banke v Sloveniji in EU v eni datoteki.

TKDIS_ISOSEPA

8. Pripomočki 8.1. Nastavitev postaje, parametri