V tem meniju lahko izpisujete plačila po določenih kriterijih, ki si jih nastavite sami. Pripravi se izpis plačil po posameznih računih, ki so bili plačani v okviru nastavljenih kriterijev in sicer so urejena po dnevih, za vsak dan posebej se pripravi seštevek. Z urejenostjo pa lahko nastavite urejenost knjižb plačil v okviru posameznega dne. V primeru, da vstavite kljukico v polje “Samo seštevki”, se vam bo pripravil izpis plačil v okviru nastavljenih kriterijev in sicer se izpišejo seštevki glede na nastavljeno urejenost za posamezen dan.

vrtec_5371_izpis-placil

5.3.7 Izpis plačil 5.3.7.2 Izpis plačil po storitvah