Evidentiranje Denarnega in Stvarnega pretoka sredstev med gospodinjstvom in podjetjem oziroma podjetnikom.

kpw-1-3

1.2. Knjižbe – vnos plačil 1.4. Kompenzacije