Vnesemo konto in partnerja za katerega želimo izpisati odprte postavke in izberemo urejenost. Namesto datumov lahko izberemo samo obdobje za katero naj program izpiše odprte postavke. Za kontrolo izpisa odprtih postavk z bilanco moramo obvezno vnesti obdobje. Izpis je možno omejiti tudi po SM.

Izpis je primeren za terjanje odprtih postavk saj je na izpisu možno nastaviti tudi, da se izpišejo kontaktni podatki podjetja in odprte postavke po dokumentih ali pa samo v skupnem znesku.

Izpis je možno narediti samo za terjatve ali samo za obveznosti.

332

Pri izpisu lahko tudi preverimo podatke o blokiranih transakcijskih računov strank (za to storitev moramo biti naročeni na VPI). Nastavitve si lahko shranimo s tipko Alt+F11, izpis je potem možen v meniju 3.P.

Na zavihku 2. Dodatno lahko nastavimo kateri podatki se pri izpisu odprtih postavk še dodatno izpišejo. Če obkljukamo opcijo številko dokumenta ali opis dokumenta, dobimo izpis po dokumentih, drugače je izpis kumulativen glede na partnerja.

3321

3.3.1. Saldo partnerjev 3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni