Vnesemo konto in partnerja za katerega želimo izpisati odprte postavke in izberemo urejenost. Namesto datumov lahko izberemo samo obdobje za katero naj program izpiše odprte postavke. Če vnašamo samo obdobje potem datuma ne smemo vnesti. Za kontrolo izpisa odprtih postavk z bilanco moramo obvezno vnesti obdobje. POZOR! Če imamo npr. knjižbe z datumom dokumenta 5.11.2016 in obdobjem 10.2016, potem bo pri vnosu obdobja 10.2016 to knjižbo izpisal, če pa vnesemo naj izpiše do 31.10.2016 pa te knjižbe ne bo na izpisu. Izpis je možno omejiti tudi po SM. Izpis je primeren za terjanje odprtih postavk, predvsem zaradi tega ker je na izpisu možno nastaviti tudi da se izpišejo kontaktni podatki podjetja, ter možno je na izpisu nastaviti da se izpisujejo odprte postavke po dokumentih ali pa samo v skupnem znesku.

Izpis je možno narediti samo za terjatve ali samo za obveznosti.

GKW_meni332

Pri izpisu lahko tudi preverimo podatke o blokiranih transakcijskih računov strank (za to storitev moramo bi naročeni na VPI). Nastavitve si lahko shranimo s tipko Alt+F11, izpis je potem možen v meniju 3.P.

Na zavihku 2. Dodatno lahko nastavimo kateri podatki se pri izpisu odprtih postavk še dodatno izpišejo. Če obkljukamo opcijo številko dokumenta ali opis dokumenta, dobimo izpis po dokumentih, drugače je izpis kumulativen glede na partnerja.

GKW_meni332_dodatno

3.3.1. Saldo partnerjev 3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni