Tu si nastavite parametre, kot so trenutno leto, ki ga nastavite na tisto leto, za katero pripravljate letna poročila.

Načine zaokroževanja imate za vse tipe napovedi nastavljene na -2, kar pomeni, da se bodo zneski v poročila zapisovali z dvema decimalnima mestoma. Če bi način zaokroževanja prestavili na primer na 0, bi to pomenilo, da bi se vsi zneski v poročila zapisali s celimi števili, brez decimalnih mest.

Poleg tega se tu lahko nastavi še način prikaza strani pri vnosu napovedi, funkcijo miškinega kolesca, način nastavitve poti za shranjevanje napovedi, posebne parametre in ostale parametre.

Pri posebnih parametrih je potrebno v vsebini posameznega parametra preveriti na katero obdobje se nanaša in se potem odločite, ali je vklop parametra sploh potreben.

 napoved_21_parametri

2. Razno 2.2 Nastavitev privzetih formul