Artikel

V šifrantu je seznam artiklov pri katerih ste v programu FAW vklopili, da so vidni v programu EVI. Predno začnemo z vodenjem evidence dela, je potrebno artikle ustrezno nastaviti in dopolniti.

evi_artikel_popravljanje

Na popravljanju artikla na zavihku Osnovni podatki se določi ceno, v kolikor ta še ni določeno (cena se sinhronizira s programom FAW, zato jo je potrebno popraviti le v enem programu in bo veljalo za oba).

Pri artiklih, namenjenih najavljanju odsotnosti (glej navodila za vnos/potrjevanje odsotnosti) je potrebno vpisati podatek Vrsta plačila (plače). Artikel, ki služi najavljanju letnega dopusta, je potrebno povezati z Vrsto plačila Letni dopust iz programa Plače.

Artikel lahko zaračunamo glede na vneseno količino ali ga obračunamo po urah. V kolikor artikel obračunavamo po urah, je potrebno nastaviti obračunski interval v minutah. V primeru, da vklopite Obračun po urah ter Vnos količine hkrati ima za izračun končne vrednosti prednost Obračun po urah in se bo artikel zaračunaval po tem načinu.

Določeni artikli so lahko le evidenčni in na obračun nimajo vpliva, torej ne bodo zaračunani na končnem računu za stranko, bodo pa upoštevani na raznih izpisih in pregledih. V tem primeru vklopite parameter Evidenčna postavka.

Na zavihku Tipi pogodb lahko posamezne artikle združite v določen tip pogodbe. To vam olajša delo pri vnosu vsebovanih storitev na pogodbo partnerja, saj lahko z enim klikom vse artikle združene pod določen tip pogodbe prenesete na pogodbo kot vsebovane storitve pogodbe. En artikel je lahko dodan na več tipov pogodb.

evi_artikel_pogodbe

Količinski popust lahko vnesete na 3 zavihku in bo veljal za vse stranke, katerim zaračunavate izbrani artikel. Vnese se količino do katere se upošteva vnesena cena na kos, lahko pa se določi tudi fiksno ceno ali rabat.

evi_artikel_popust

 

Odsotnosti Partnerji