Privzet šifrant bank lahko nastavimo s tipko Prenos z interneta. Banke lahko vnesemo tudi ročno s F2 nov vnos.

Pri bankah vnašamo naslednje podatke:

  • Šifra banke: Pri vnosu nove banke nam program sam ponudi novo, večjo šifro, katero pa lahko po želji spremenimo.
  • Naziv in naslov banke: Vnesemo naziv, naslov banke.
  • Sedež banke: Vnesemo sedež banke.
  • Koda namena: Vnese se koda namena iz šifranta.
  • Šifra-odlivi tujina: Vnese se šifra iz šifranta, v primeru da gre tu za izplačilo oz. nakazilo v tujino.
  • BIC koda banke, npr. Ljubljanska banka ima BIC kodo LJBASI2X.
  • Vrsta izplačila, je nastavljena privzeto na 0-OSR Posamezna nakazila, v tem primeru gre nakazilo direktno na osebni račun delavca.
3.1. Delavci 3.5. Stroškovna mesta