Najprej v polju Katera temeljnica izberemo katero obliko temeljnice želimo. V polja Simbol knjiženja v GK, Datum knjiženja, obračunsko obdobje, Številka dokumenta in Datum dokumenta vnesemo potrebne podatke in vklopimo upoštevanje stroškovnih mest, če le te uporabljamo ter potrdimo. V glavni knjigi bo temeljnica vidna v meniju 1.5. Vrnitev neprenešenih knjižb in prenos iz ostalih Vasco programov iz katerega jo nato prenesemo v knjiženje. Opisan način prenosa uporabimo, kadar imamo tudi glavno knjigo v isti bazi.

Če imamo glavno knjigo druge (npr. v zunanjem računovodstvu, plače pa delamo v podjetju), potem lahko naredimo prenos temeljnice preko datoteke (XML).

Prav tako izberemo obliko temeljnice. V polju Imenik za prenosno datoteko izberemo mapo kamor želimo, da se prenosna datoteka shrani, običajno je mapa že nastavljena in je ni potrebno prestavljati. V polju Ime XML datoteke za prenos vnesemo ime datoteke (npr. place.xml), vklopimo Zapis temeljnice v XML datoteko in če želimo poslati temeljnico v računovodstvo po elektronski pošti, vklopimo Pošlji XML datoteko po e-pošti.

Polji Plače od..do datuma pri kreiranju temeljnice iz tekočega obračuna pustimo prazni. Če želimo narediti temeljnico za obračune, ki so že shranjeni potem vnesemo datum shranitve in program bo naredil temeljnico iz shranjenih plač.

1.8. Zaključek, shranitev (ažuriranje) plač 1.9. Pregled datumov shranitve (ažuriranja)