Najprej v polju Katera temeljnica izberemo katero obliko temeljnice želimo. V polja Simbol knjiženja v GK, Datum knjiženja, obračunsko obdobje, Številka dokumenta in Datum dokumenta vnesemo potrebne podatke in vklopimo upoštevanje stroškovnih mest, če le te uporabljamo ter potrdimo. V glavni knjigi bo temeljnica vidna v meniju 1.5. Vrnitev neprenesenih knjižb in prenos iz ostalih Vasco programov iz katerega jo nato prenesemo v knjiženje. Opisan način prenosa uporabimo, kadar imamo glavno knjigo v isti bazi.

Če imamo glavno knjigo drugje (npr. v zunanjem računovodstvu, plače pa delamo v podjetju), potem lahko naredimo prenos temeljnice preko datoteke XML.

V tem primeru v polju Imenik za prenosno datoteko izberemo mapo kamor želimo da se prenosna datoteka shrani, običajno je mapa že nastavljena. V polju Ime XML datoteke za prenos vnesemo ime datoteke (npr. place.xml), vklopimo Zapis temeljnice v XML datoteko in če želimo poslati temeljnico v računovodstvo po elektronski pošti, vklopimo Pošlji XML datoteko po e-pošti.

Polji Plače od..do datuma pri kreiranju temeljnice iz tekočega obračuna pustimo prazni. Če želimo narediti temeljnico za obračun, ki je shranjen, v obe polji vpišemo oziroma izberemo datum ažuriranja dotičnega obračuna.

place_174_2023

1.7.1. Oblikovanje temeljnice 1.8. Zaključek, shranitev (ažuriranje) plač