Izpis prometa v izbranem obdobju. Za izpis določimo gibanje od..do datuma, v naslednjem polju izberemo kateri datum upoštevamo (knjiženja ali dokumenta).

Izpis lahko omejimo po naslednjih kriterijih od..do vrste knjiženja, SM, konta ali inventarne številke.

V sklopu Kaj pišem določimo kakšna vrsta dnevnika se izpiše in v sklopu Katero rekapitulacijo pišem določimo rekapitulacijo po vrsti knjiženja, SM, kontih ali SM in kontih.

V urejenosti določimo v kakšni vrsti se izpiše dnevnik. Katera OS pišem določimo katera OS se izpisujejo v dnevniku.

Na zavihku 2.Nastavitev stolpcev lahko na izpis dodamo še dodatne stolpce (datumi, številke dokumetna,…)

osw_41

4. Izpisi 4.2. Pregled nabav po mesecih