Meni Izdajnica-ostalo se uporablja za inventuro in sicer program ob knjiženju inventure samodejno izdela izdajnico za vse manjke materiala, lahko pa izdajnico za razknjižbo ustvarite tudi z ročnim vnosom.

mkw-5-2

5.1. Prevzemnica – ostalo 5.3. Zadolžitve po delavcih