Na vnosu zadolžitev vnesemo vsa sredstva, ki so bila delavcu dodeljena v času zaposlitve. S tipko F2 se odpre okno za vnos nove zadolžitve:

  • Naziv – s pritiskom na F1 v tem polju program odpre šifrant artiklov za zadolžitev. Možen je tudi poljuben vnos teksta v polje.
  • Številka – vnesemo npr. št. delovne obleke.
  • Datum zadolžitve – kdaj je bil artikel dan v uporabo.
  • Rok trajanja – datum, kdaj mora biti artikel vrnjen ali zamenjan.
  • Datum vrnitve – npr. ob izstopu iz podjetja se vnese datum vrnitve, če je bil artikel vrnjen.
  • Izdal – oseba, odgovorna za izdajo artiklov za zadolžitev.
  • Opomba – prost vnos dodatnega teksta.

ke_zadolzitev_vnos

Ko vnesemo podatke, lahko s tipko F5 Tiskaj natisnemo dokument (zadolžnico), katerega  zaposleni podpiše in s tem potrdi prejem artiklov za zadolžitev. Ob izpisu opomnika (meni K.2.4.) program opozori na artikle z vnesenim datumom v polju rok trajanja.

Nagrade, ukrepi, obveznosti Priloge